Hopp direkte til innhold

Innseiling Grenland

Farleisprosjektet Innseiling Grenland skal gi bedre framkommelighet og økt sikkerhet for skipstrafikken i farleia inn til Grenland havn, og bidra til å redusere risikoen for uhell som kan føre skade på både liv og miljø.

Bakgrunnen for prosjektet Innseiling Grenland er den tunge satsingen for å utvikle Grenland havn til ei nasjonal servicehavn for enhetsgods med import til Østlandet og områder i Vest-Norge. På sikt vil dette medføre økt trafikk i innseilingen.

Innseilingen til Grenland er i dag delt i to hovedfarleier; Kjørtingløpet og Kalvenløpet, og går gjennom kommunene Bamble, Porsgrunn og Larvik. Kalvenløpet er innseilingen via Helgerofjorden og Kalven. Slik innseilinga er i dag blir den beskrevet som komplisert, vanskelig og sterkt trafikkert. Området er også spesielt utsatt for tåke, og har også stedvis krevende strømforhold.

De fire tiltaksområdene i prosjekt Innseiling Grenland er; Gamle Langesund, Kløvsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen.
Til toppen