Hopp direkte til innhold

Åpning Hammerfest Ren Havn

Hammerfest var en av landets mest forurensede havner. Slik er det ikke lengre. Innseiling og havneområder har de siste tre årene gjennomgått et omfattende oppgraderingsarbeid. Resultatene åpner for nye muligheter for kystsamfunnet. Dette feires med en markering torsdag 27. juni.

 

Fotomontasje som viser mulig bebyggelse på det nye kaiarealet. WSP Norge

 

Omfattende forbedringer og nye muligheter

Utbedringsarbeidet som nå er gjennomført har inkludert opprydding av forurenset sjøbunn og bygging av ny kai i Hammerfest, farledsutbedring, samt utdyping av Fuglenes fiskerihavn og deler av Forsøl fiskerihavn. Resultatet er renere miljø og forsterka sjøsikkerhet, og havner som legger bedre til rette for fiskeri og annen sjørettet næring. Kystverket har gjennom samarbeid med Hammerfest havn og kommune kunnet utvide prosjektet til å inkludere ei ny kai i sentrum. Til sammen åpner tiltakene også for viktig næringsutvikling.

Detaljer om markeringen

Markeringen finner sted ved sentrumskaia og i Arktisk Kultursenter torsdag 27. juni klokken 11:30. Foruten Fiskeri- og havminister Marianne Næss, vil Hammerfest-ordfører Terje Rogde, kystdirektør Einar Vik Arset og sentrale personer i prosjektet være til stede.

Se hele programmet 

Hammerfest før utvidelse av kaia.

 

Fakta
Byggetid: desember 2021 - desember 2023
Hovedentreprenør: NCC Norge AS
Underentreprenører: Sjøentreprenøren, Fundamentering AS, Larsen Maskin AS,
Gagama elektro.
I tillegg har Miljødirektoratet vært en viktig støttespiller.

Totalkost: 600 MNOK. Kystverket har bidratt med 170 millioner.

 

 

Til toppen