Hopp direkte til innhold

Molldøra og Småskallan

Molldøra og Småskallan er et prosjekt som er del av det NTP-vedtatte strekningsvise tiltaket Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet.

Molldøra og Småskallan, begge i Vågan kommune, er områder i nordre del av Nordland fylke, der Molldøra er sundet mellom Lillemolla og Storemolla mens Småskallan er undersjøiske skaller som ligger utenfor Kabelvåg. 

De planlagte tiltakene i Molldøra og Småskallan er først og fremst sikkerhetstiltak og vil ikke endre seilings-/transportmønstret eller transportmiddelfordelingen i området. Tiltakene skal sikre at fartøyer med dypgang inntil 6 m som benytter farleia trygt kan ferdes gjennom Molldøra. Alternativ lei for Molldøra for fartøy med større dypgående er Skrovsvedet.

Kontakt

Senioringeniør

Magnus Rørvik /
Til toppen