Fyrstasjoner

Gjennom historien er det bygget over 200 fyrstasjoner i Norge. Den teknologiske utviklingen førte etter hvert til at det ikke var behov for å ha bemannede fyrstasjoner. Den siste fyrstasjonen ble avbemannet i 2006. I Kystverkets egen karttjeneste finnes informasjon om status på hver enkelt fyr i Norge.

Nyhetsliste

Norske fyrstasjoner før og nå

Gjennom historien er det bygget over 200 fyrstasjoner i Norge, men det har aldri vært mer enn drøye 150 i funksjon samtidig. Noen av fyrstasjonene har blitt revet, og flere steder er den opprinnelige fyrlykten erstattet av en mindre lykt.

Siste nytt