Farledsbevis

Fartøy over en viss størrelse er lospliktige når de seiler innenfor Norges grunnlinje (fastlandet og Svalbard). En navigatør med gyldig farledsbevis kan ofte ivareta denne losplikten uten å bruke los. Farledsbevisordningen innebærer en myndighetskontroll av en navigatørs erfaring, kompetanse og ferdigheter på et konkret fartøy i et konkret farvann.

  • Lospliktforskriften

Les mer om farledsbevis i Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis (lospliktforskriften).

  • Ny havne og farvannslov (erstatter losloven fra 01.01.2020)

Ny havne- og farvannslov ble vedtatt 21. juni 2019 og gjelder fra 1. januar 2020. Loven erstatter dagens havne- og farvannslov (2009) og loslov (2014) og består av en farvannsdel og en havnedel. Les mer ved å trykke på denne linken

 

Nyhetsliste

Ulike typer farledsbevis

Farledsbevisordningen opererer med fire klasser farledsbevis, på grunn av ulike behov hos sjøfartsnæringen og risikoen knyttet til forskjellige fartøystyper.

Siste nytt