Hopp direkte til innhold

Inviterer til leverandørkonferanse for byggingen av Stad skipstunnel

Båt som seiler ut av tunnel.
Kystverket inviterer til leverandørkonferanse om Stad skipstunnel. Leverandørkonferansen er tenkt gjennomført som en kombinasjon av presentasjoner i plenum og en til en-samtaler med leverandører.
Foto: Kystverket/Snøhetta/Plomp

31. januar arrangerer Kystverket en konferanse for potensielle entreprenører og leverandører til Stad skipstunnel. – Med konferansen ønsker vi å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, samtidig som vi får nyttige innspill for å gjøre konkurransegrunnlaget best mulig, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.

Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. Arbeidet er planlagt utlyst som én stor totalentreprise med fast pris, anskaffet etter konkurranse med forhandling. Forventet tidspunkt for utlysning av arbeidet er etter sommeren 2023. 

For at konkurransegrunnlaget skal bli best mulig og for å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, inviterer Kystverket til en leverandørkonferanse på Radisson Blue airport Hotel på Gardermoen tirsdag 31. januar. Dialog-konferansen gjennomføres på norsk og krever fysisk oppmøte (den overføres ikke digitalt).   

– Formålet med konferansen er å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, samtidig som prosjektet ønsker å legge til rette for dialog om kontraktstrategi og konkurransegrunnlag, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.

Stor interesse for unikt prosjekt 

Han opplever at det er stor interesse for å bygge verdens første skipstunnel. 

– Det er stort trykk rundt skipstunnelen – fra mange hold, også fra entreprenører. Det er tydelig at dette er et unikt prosjekt som mange er nysgjerrige på, og som de ønsker å bidra til å realisere. Interessen blir ikke mindre av at flere andre store samferdselsprosjekter i Norge og i Europa har blitt satt på vent, sier Skjeppestad. 

Kystverket hadde en lignende leverandørkonferanse i september 2021. Den medførte stor interesse og gav mange nyttige innspill, som prosjektet har tatt med seg videre. 

– Den kommende markedsdialogen er viktig for å kunne presentere prosjektet og prosessen for aktuelle leverandører – men også for å fange opp løsninger, teknologi og alternativer som vi ikke har tenkt på. Det handler om å sikre at konkurransegrunnlaget ikke skal stenge for gode alternativer og løsninger, sier Skjeppestad. 

Massehåndtering 

Det som blant annet er nytt siden forrige leverandørkonferanse er at det er nye føringer om at steinmassen fra skipstunnelen skal brukes til å utvikle næringsprosjekter i nærområdet. I den opprinnelige planen skulle store deler av steinmassene deponeres på havbunnen i Moldefjorden. 

Sjødeponering av stein syntes både vi og andre ikke var en særlig god løsning, både med tanke på bærekraft og det å kunne skape synergier av tunnelprosjektet. Nå blir entreprenørene i stedet utfordret til å finne effektive løsninger for å transportere ca. 5,4 millioner kubikkmeter med sprengte steinmasser til moloer, havner og andre næringsprosjekter i nærområdet, sier Skjeppestad.  

Konferanse og dialog 

Leverandørkonferansen er tenkt gjennomført som en kombinasjon av presentasjoner i plenum og en til en-samtaler med leverandører.  En til en-samtalene er forbeholdt leverandører eller konsortier som kan levere på hele behovet til Kystverket. 

Les mer

Til toppen