Hopp direkte til innhold

Olje er fjernet fra skipsvraket Nordvard

Dykker kommer opp av vannet ombord i båt
Arbeidet med å fjerne oljeprodukter fra skipsvraket Nordvard er nå avsluttet. Foto: Marte S. Grøndahl

Arbeidet med å fjerne oljeprodukter fra skipsvraket Nordvard er nå avsluttet. Betydelige mengder olje er fjernet fra fartøyet som ligger på bunnen i Mossesundet. Skipet var opprinnelig et tysk krigsskip, og ble bombet under andre verdenskrig.

Kystverket har, sammen med innleid samarbeidspartner Subsea partner, jobbet de siste ukene med å fjerne så mye som mulig av de resterende oljeproduktene fra skipsvraket. Samarbeidet gjennom hele operasjonen inkluderer også lokalt IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing) og Kystverkets oljevernberedskap. Sistnevnte samarbeid har vært viktig fordi det har vært mindre utslipp av olje ved penetrering av skroget under denne operasjonen. De mindre utslippene som har skjedd underveis har holdt seg innenfor lensene, og blitt tatt hånd om. 

- Selv om utslippet fra tømmeoperasjonen bare har vært av svært små mengder, så merkes det godt på overflaten innenfor lensesystemet og med en tydelig lukt inne på land, opplyser John Evensen, seniorrådgiver ved operasjon- og samordningsavdelingen hos miljøberedskap i Kystverket.

Oljen hadde spredt seg rundt i skroget

Det er tatt ut olje fra flere steder i vraket. Oppdraget har vært utfordrende, spesielt med tanke på å få klarhet i strukturen på innsiden av skroget. Det har manglet viktige tegninger, som for eksempel hvor de forskjellige tankene befant seg i fartøyet.

Olje hadde som forventet spredt seg i skroget og steget opp mot de høyeste delene av vraket. Det ble funnet olje mellom de fleste spant og i overkant av noen tanker og lasterom. Det var også oljen som lå mellom spantene som var hovedkilden til dråpelekkasjene som har pågått fra vraket. Samlet var det en betydelig mengde som ble tappet ut. Det er levert 34000 liter til godkjent mottak etter at oppdraget var avsluttet. I tillegg er det levert brukte absorberende lenser.

Kystverket følger opp vraket fremover

Siste del av jobben var å sette plugger i samtlige hull i skroget, for å hindre ytterligere lekkasjer framover. Det vil i framtiden være mulig å åpne disse pluggene for å sjekke om det fortsatt kommer nytt tilsig av olje fra indre deler av vraket. Dette ble ikke påvist da disse hullene stod åpne etter tømmingen var gjennomført. Kystverket vil følge opp med inspeksjon av pluggene i løpet av høsten.

Oljevernutstyr blir liggende litt til

Oljevernutstyret på overflaten vil bli liggende i sundet en periode framover. Delvis av praktiske årsaker og for eventuelt å samle opp mindre utslipp som kan komme ved stabilisering av vann i skroget.

Operasjonen må sies så være vellykket. Ut fra den store oljemengden som nå er fjernet vet vi at Nordvard utgjorde en stor miljøtrussel for Mossesundet.


Båten er borte fra Mossesundet, men noe oljevernutstyr blir liggende litt til. Foto: Marte S. Grøndahl

Kontakt

Seniorrådgiver

John Erik Evensen /

Andre saker om MS Nordvard

Det pågår nå tømming av oljeprodukter fra skipsvraket Nordvard som ligger på bunnen i Mossesundet...

Nyhet Publisert Oppdatert
Til toppen