Hopp direkte til innhold

Øvde trafikkledere i simulator

På simulatorøvelsene trener trafikkledere på riktig bruk av kommunikasjon, språk, prosedyrer og regelverk ‒ med god veiledning fra instruktører.
Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Maritime trafikkledere er i gang med årets kursløp der de i simulator øver på trafikkorganisering, navigasjonsassistanse og kommunikasjon. Nylig ble årets første oppdateringskurs i nasjonalt tjenestebevis gjennomført.

Kurset er en del av Kystverkets standardutdanning for maritime trafikkledere, og det gjennomføres hvert femte år for å fornye tjenestebevisene.

De siste to årene har det på grunn av pandemien vært begrensninger for øving i simulator, men denne gangen ble kurset som vanlig gjennomført med øvelser i Kystverkets simulator ‒ med interne og eksterne instruktører fra Kystverket og Simsea.

Opplever store forskjeller

Sjøtrafikksentralsjef Tormod Våga var en av seks maritime trafikkledere som deltok på det første av syv planlagte slike kurs i år. Han forklarer at de møter stor variasjon når de samhandler med fartøy.

‒ Vi snakker med alt fra navigatører med lang fartstid og god farvannsforståelse, til navigatører som er ukjent i området og trenger mye oppfølging og informasjon.

‒ Desto viktigere er det for oss å øve på kommunikasjon, og hvordan vi bruker markørord og har et kort og konsist språk. Tydelig og konsekvent kommunikasjon er viktig for å få felles situasjonsforståelse og for å unngå misforståelser som kan føre til uheldige trafikksituasjoner, forklarte Våga.


Trafikkleder T. VågaSjøtrafikksentralsjef Tormod Våga under en øvelse, her i rollen som navigatør som trener på VHF kommunikasjon i dialog med trafikkleder. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen.

Øver på reelle scenarier

Kurset bygger på internasjonale anbefalinger om «recurrent training» fra IALA, den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester, som anbefaler fornyingskurs hvert femte år. Kurset tar blant annet for seg regelverk og bruk av funksjoner i sjøtrafikksentraltjenestens VTS-system.

I Kystverkets simulator øver trafikklederne med de samme overvåkings- og kommunikasjonssystemer som er i bruk på sjøtrafikksentralene. De øver på håndtering av trafikksituasjoner som bygger på reelle hendelser og situasjoner fra sjøtrafikksentralene tjenesteområder.

Øvelsesscenarier inkluderer situasjoner der trafikkledere gir informasjon og veiledning til fartøy, navigasjonsassistanse, og varsling av ulike beredskapsaktører under akutte trafikksituasjoner. Riktig bruk av språk og kommunikasjon er gjennomgående under hele øvingsløpet.

Underveis blir kursdeltakernes håndtering av trafikksituasjoner evaluert opp mot prosedyrer og regelverk, og de får tilbakemeldinger og innspill til forbedringer. Kursdeltakerne veksler på ulike roller som trafikkleder, navigatør og observatør. 

TBK-kurs-4I et realistisk simulatormiljø øver trafikklederne side om side slik de jobber på vakt, der de utøver sjøtrafikksentraltjenester som trafikkorganisering og navigasjonsassistanse i hvert sitt farvannsområde. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen.

Ser stor utvikling

Kursansvarlig i Kystverket, seniorrådgiver Malin Dreijer, erfarer at det har vært en stor utvikling innen standardisering av tjenestens kommunikasjonsrutiner overfor fartøy.

‒ På kurset trener vi på enda mer presis og effektiv kommunikasjon. Gjennom kursene erfarer vi at tjenesten de siste ti årene har hatt en betydelig forbedring i bruk av markørord og standardfraser, og at dette blir en stadig mer naturlig del i arbeidet.

‒ Under standardopplæringen øver vi trafikkledere fra ulike sjøtrafikksentraler i fellesskap, der de får rom til å dele både gode og dårlige erfaringer fra egne tjenesteområder. Dette er en viktig del i videreutviklingen av gode rutiner og en mer enhetlig nasjonal praksis som kommer sjøfarten og sjøsikkerheten til gode, forklarer Dreijer.

Fakta om sjøtrafikksentaltjenesten

 • Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonalt standardisert tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bidra til sikker og effektiv navigasjon og verne om miljøet i kystsonen.
 • Kystverket har fem sjøtrafikksentraler som informerer, organiserer og overvåker skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs kysten.
 • Sjøtrafikksentralene er et risikoreduserende tiltak for å forebygge uønskede trafikksituasjoner i definerte risikoområder med stor trafikktetthet og der det er en større andel av trafikk med farlig og/eller forurensende last.
Video fra nasjonalt tjenestebeviskurs - der øving på trafikksituasjoner og -hendelser er en viktig del. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen Publisert
 • Om sjøtrafikksentraltjenesten

  Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonalt standardisert tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bidra til sikker og effektiv navigasjon og verne om miljøet i kystsonen.
 • Jobb som maritim trafikkleder

  Sjøtrafikksentralene er bemannet av maritime trafikkledere 24 timer i døgnet, året rundt. Alle maritime trafikkledere har lang erfaring som skipsførere og overstyrmenn.
 • Sjøtrafikksentraltjenester

  Sjøtrafikksentraltjenesten (VTS) tilbyr tre typer tjenester, basert på nasjonalt regelverk og internasjonale standarder og anbefalinger.
Til toppen