Hopp direkte til innhold

Stor interesse for leverandørkonferansen til Stad skipstunnel

Skip som kommer ut av en tunnel.
Stad skipstunnel, slik den kan bli seende ut fra innseilingen i Kjøde. Illustrasjon: Kystverket /Multiconsult/ Link arkitektur.
Foto: Kystverket/Multiconsult/Link Arkitektur

Rundt 80 entreprenører og leverandører har meldt seg på Kystverkets leverandørkonferanse for Stad skipstunnel, som arrangeres på Gardermoen 31. januar. – Den høye påmeldingen viser at det er stor interesse for å være med å bygge verdens første skipstunnel, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.

Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. Arbeidet er planlagt utlyst som én stor totalentreprise med fast pris, anskaffet etter konkurranse med forhandling. Forventet tidspunkt for utlysning av arbeidet er etter sommeren 2023.

For at konkurransegrunnlaget skal bli best mulig og for å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, har Kystverket invitert til en leverandørkonferanse på Radisson Blue airport Hotel på Gardermoen tirsdag 31. januar. 

Bra påmelding

Ved påmeldingsfristens utløp har rundt 80 entreprenører og leverandører meldt seg på konferansen. Det er prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket Terje Skjeppestad fornøyd med.

– Dette viser at det er stor interesse for å kunne være med å bygge verdens første skipstunnel, sier Skjeppestad.

Flere er påmeldt med opptil seks deltagere, så det blir en god gjeng som møtes på Gardermoen. Trolig blir det nærmere 170 personer.

Hvem er påmeldt?

- Vi ser at flere av de store entreprenørene både fra Norge og utlandet kommer. Dette er entreprenører som kan ta på seg hele oppdraget med å bygge Stad skipstunnel. I tillegg er det påmeldt en del mer spesialiserte underleverandører, som trolig jakter deloppdrag i totalentreprisen. Det er en god miks, sier Skjeppestad som ikke vil røpe hvilke entreprenører som er påmeldt.

– Det får vi komme tilbake til i etterkant av konferansen, sier Skjeppestad.

Tilgang til konkurransedokumenter

Til deltagerne på leverandørkonferansen har Kystverket tilgjengeliggjort utkast av deler av konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. Formålet er å sikre at konkurransedokumentene treffer markedet på best mulig måte før de sendes ut på anbud. Etter planen skal det skje etter sommeren 2023.

– Dette er på en måte høringsversjoner av det som blir det endelige konkurransegrunnlaget. Hensikten er å gi markedet et godt grunnlag for konstruktiv dialog på leverandørkonferansen 31. januar, og etterfølgende en til en-samtaler med potensielle totalentreprenører. På konferansen og i etterkant ønsker vi tilbakemeldinger på dokumentene for å kunne gjøre konkurransegrunnlaget best mulig, sier Terje Skjeppestad.

Samtidig har Kystverket sendt leverandørene en knippe spesifikke spørsmål som man ønsker svar på – om konkurransedokumentene, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier med mer.

– Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger, og vil gjerne ha en diskusjon rundt spørsmålene og dokumentene for øvrig i 1-1-samtalene på konferansen. Siste frist for å gi skriftlige innspill er 15. februar, så gjør det i alle fall innen denne datoen, oppfordrer Skjeppestad.

Tilgang og påmelding via Doffin

For å få tilgang til konkurransedokumentene, slik de foreligger per nå, og være med på å gi innspill, så må leverandørene først melde sin interesse for den veiledende kunngjøringen som ligger ute på Doffin. Dersom man er interessert i å delta på leverandørkonferansen som avholdes 31. januar, så må Kystverket ha mottatt påmeldingen senest 20. januar.

Konferanse og dialog

Leverandørkonferansen er tenkt gjennomført som en kombinasjon av presentasjoner i plenum og en til en-samtaler med leverandører.  En til en-samtalene er forbeholdt leverandører eller konsortier som kan levere på hele behovet til Kystverket.

Leverandørkonferansen arrangeres på Radisson Blue airport Hotel på Gardermoen tirsdag 31. januar, fra klokken 10:00. Den gjennomføres på norsk og krever fysisk oppmøte (den overføres ikke digitalt). 

Agenda 31. januar kl. 1030-1300
• Overordnet orientering om prosjektet
• Prosjektets kontraktstrategi
• Omfang og teknisk funksjonsbeskrivelse
• Viktige rammebetingelser
• Risikostyring og kompensasjonsmodell
• Gjennomføring av anskaffelsen
• Eventuelle spørsmål i plenum
• Fra ca. kl. 1200: Enkel lunsj og mingling i fellesområde

Agenda 31. januar kl. 1330-1830
• En til en-samtaler med potensielle leverandører, 75 min

Agenda 1. og 2. februar kl. 0900-1800
• En til en-samtaler med potensielle leverandører fortsetter etter behov 

Denne artikkelen ble først publisert 16. januar. Den ble endret 24. januar etter påmeldingsfristen til leverandørkonferansen.

Kontakt

Seniorrådgiver

Sveinung Nedregotten /

Les mer om verdens første skipstunnel

Til toppen