Hopp direkte til innhold

Ny værbøye etablert for tryggere seilas i Fedjeosen

Gul værbøye i farvannet utenfor øya Fedje
Værbøya måler vind, strøm og bølger i Fedjeosen, og skal brukes for navigasjonsstøtte og kvalitetssikring av værmodeller i området. Foto: Kystverket.

En ny værbøye er etablert for å vise mer nøyaktige vind-, strøm- og bølgemålinger i Fedjeosen, et spesielt værutsatt farvann nord for Bergen med mye trafikk og krevende navigasjonsforhold.

Værbøya er utstyrt med sensorer som måler bølgehøyde, strøm- og vindforhold. Den er plassert like sør for øysamfunnet Fedje i Vestland fylke. Fedjeosen ligger i innseilingen til olje- og gassterminalene Sture og Mongstad, et farvann med mye tankskiptrafikk og andre fartøy som fører farlig eller forurensende last.

‒ Fedjeosen er et kritisk område med spesielle værforhold som kommer overraskende på mange navigatører. Den sterke strømmen gjør det krevende å navigere i det relativt trange seilingsløpet, og spesielt når det i tillegg bygger seg opp mye tungsjø ‒ som vi ofte opplever her. Vi må jevnlig ta kontakt med fartøy for å be dem korrigere fart og kurs, forklarer fungerende sjøtrafikksentralsjef Arnt Runar Sævrøy ved Fedje sjøtrafikksentral.

Vil gi et bedre beslutningsgrunnlag

Bøyas nøyaktige målinger vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for både fartøy som planlegger seilas i området, og sjøtrafikksentralen som veileder fartøy under seilasen gjennom Fedjeosen.

‒ Mange sjøfarende kan få værmålingene i sine kartsystemer om bord. I tillegg vil vi bruke dem til å informere inn- og utgående fartøy om forholdene i farvannet. Mer nøyaktige værmålinger kan også gi oss et bedre beslutningsgrunnlag når vi i spesielt dårlig vær må vurdere å stenge farvannet for større tonnasje til og fra Sture og Mongstad, forklarer trafikkleder Tonje Gullaksen ved Fedje sjøtrafikksentral. 

Årlig overvåker sjøtrafikksentralen på Fedje om lag 90 000 skip i sitt tjenesteområde; et område som strekker seg fra Sognesjøen i nord til farvannet ved Marstein i sør og inn til Bergen. Sjøtrafikksentralens hovedoppgave er å overvåke og organisere tankskiptrafikken til og fra olje- og gassterminalene på Sture og Mongstad.

Et verktøy for å kvalitetssikre værmodeller

Foruten å bidra til å styrke navigasjonssikkerheten i Fedjeosen, vil data fra værbøyen også kvalitetssikre eksisterende værmålinger i området. Målinger fra bøya skal brukes for å verifisere værmodellene til Meteorologisk institutt, som også blir brukt i Kystverkets bølge- og strømvarslingstjeneste.

Se også Unik smartbøye til Lofoten

Kontakt

Trafikkleder

Arnt Runar Sævrøy /

Kontakt

Senioringeniør

Richard Aase /
Til toppen