Hopp direkte til innhold

Mandat

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern er en arena for erfaringsutveksling, samarbeid og koordinering av forskning og utvikling innen oljevern mellom Kystverket, Miljødirektoratet og relevante fagmiljø og aktører.

Formål

Gjøre norsk oljevernberedskap mer miljøvennlig og effektiv gjennom å identifisere og synliggjøre kunnskaps- og utviklingsbehov, og være en pådriver for at forskning og utvikling skjer koordinert, kostnadseffektivt og er relevant for den operative beredskapen.

Hovedoppgaver

Samarbeidsforumet skal:

  • Være en arena for å identifisere og dele kunnskaps- og utviklingsbehov innen norsk oljevern
  • Søke enighet mellom etatene om hvilke temaområder og kunnskaps- og utviklingsbehov som bør prioriteres
  • Være en pådriver for nødvendig forsknings- og utviklingsarbeid
  • Legge til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling om FoU gjennom å invitere til dialog med relevante miljø og aktører
  • Synliggjøre samarbeidsforumets prioriterte tema og kunnskaps-/utviklingsbehov på egnede møteplasser, som Forum for framtidas oljevern og Beredskapsforum

Les mer

Til toppen