Hopp direkte til innhold

Forskning og utvikling

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern skal være en pådriver for at forskning og utvikling skjer koordinert, kostnadseffektivt og er relevant for den operative beredskapen.

Søkeresultat

FoU-strategi for 2023-2027

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Tilrettelegge for FoU

Samarbeidsforumet vil tilrettelegge for forsknings- og utviklingsarbeid ved å:

  • Koordinere konferanser og møteplasser
  • Publisere/tilgjengeliggjøre kunnskap i Kunnskapsdatabasen​
  • Samarbeide om utredninger og prosjekter relatert til FoU-strategien
  • Tilstrebe en tett dialog med relevante fagmiljø og aktører
  • Synliggjøre kunnskapsbehov innen oljevernet

Prioritert temaområde i 2020 - Kapasitet og effektivitet av mekanisk oljevern

Etatene skal gjennom samarbeidsforumet søke enighet om prioritering av temaområder hvor etatene mener det er ønskelig med økt FoU-innsats. I 2020 valgte samarbeidsforumet å trekke frem kapasitet og effektivitet av mekanisk oljevern som et prioritert temaområde. Dette ble en viktig del av årets Forum for framtidas oljevern​ og innspillene som kom frem under konferansen ble jobbet videre med i en litteraturstudie som tar for seg erfaringer om effektivitet av mekanisk oppsamling ved oljeutslipp. Rapporten er utarbeidet av DNV og SINTEF, og ser på mekanisk opptak fra vannoverflaten ved ni ulike utslippshendelser. Nøkkelspørsmål som ble stilt var:

  • Hvor mye av den totale oljen ble mekanisk oppsamlet på sjø?
  • Hvor mye olje var tilgjengelig for mekanisk oppsamling?
  • Hvilke faktorer påvirket og begrenset operasjonen?

Last ned rapporten nederst på siden. 

Søkeresultat

Utredning - erfaring mekanisk bekjempelse (norsk versjon)

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Utredning - erfaring mekanisk bekjempelse (engelsk versjon)

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert
Til toppen