Hopp direkte til innhold

Status 2022: Hvordan forholder Kystverket seg til teknologiutvikling?

I Kystverkets nylig vedtatte Virksomhetsplan 2022–2026, er digitalisering et viktig strategisk satsingsområde. Digitalisering innebærer overgang fra analoge, mekaniske og manuelle løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger, for å fornye, forenkle og forbedre.

Dette er prosesser som Kystverket har stått i over mange år allerede, så når digitalisering blir fremhevet som strategisk satsingsområde er det fordi teknologiutviklingen går stadig raskere, er så gjennomgripende, at den utvilsomt vil få stor innvirkning på samferdselssektoren, og få betydning for realisering av alle NTP-målene. Digitaliseringen vil endre Kystverket, og den vil endre resultatene av Kystverkets arbeid.

Denne artikkelen er hentet fra artikkelsamlingen Status 2022 der interne og eksterne fageksperter går i dybden og utforsker aktuelle tema innen næringslivets transporter, transportplanlegging, miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Til toppen