Hopp direkte til innhold

Viktig melding!

Vedlikeholdsarbeid på Måløybrua i Vestland fylke fører til endret seilingsmønster og navigasjonsmerking fra 21. juni. Les mer

Den viktige sjøtransporten

Sjøtransport er den sikreste måten å frakte store godsmengder på. Kystverket legger til rette for at stadig mer gods blir fraktet på sjø i stedet for på veg, også for den innenlandske varetransporten. Dette bidrar til lavere klimautslipp og redusert miljøbelastning.

Til toppen