Hopp direkte til innhold

Syv år med tilskudd som virkemiddel innen nærskipsfart

Denne artikkelen er hentet fra artikkelsamlingen Status 2022 der interne og eksterne fageksperter går i dybden og utforsker aktuelle tema innen næringslivets transporter, transportplanlegging, miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

3 milliarder til mer gods på sjø

Sjøtransportalliansen, bestående av Norsk Havneforening og Transport og Logistikkindustrien, la i 2012 frem Strategi for nærskipsfarten i Norge, som innspill til Fiskeri- og kystdepartementet, som i 2013 la frem Regjeringens strategi for økt nærskipsfart og mer gods på sjø. Blant tiltakene var:

  • Tilskuddsordning til rederne, for å stimulere til etablering av nye godsruter eller fornying av gamle ruter.
  • Tilskuddsordning for investeringer i allment tilgjengelige havner, for mer effektive knutepunkt for omlasting.
  • Tilskudd til havnesamarbeid for å stimulere til bedre utnyttelse av havneinfrastrukturen.

Med bakgrunn i denne strategien, og i forbindelse med NTP 2014-2023, ble det varslet en satsing på 3 milliarder over en tiårsperiode for å flytte mer gods fra vei til sjø gjennom utvikling av nærskipsfarten. Kystverket har i tur og orden fått i oppdrag i utforme og forvalte disse tre tilskuddsordningene. Det har nå gått snart syv år siden den første av disse tre ordningene ble etablert, og det kan derfor være fruktbart å gjøre en oppsummering av erfaringene med tilskudd som virkemiddel for å løfte nærskipsfarten i tråd med ambisjonene.

Til toppen