Hopp direkte til innhold

Høring – endring av sjøtrafikkforskriften – dybdebegrensning i Brevik og sikkerhetssone rundt Mongstadbase

Kystverket sender på høring forslag til endringer i forskrift 10. februar 2021 nr. 523 om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften).

Saksnummer: 2021/1404

Kystverket har over flere år arbeidet med farledsprosjektet «Innseiling Grenland». Dette arbeidet førte til en endring i sjøtrafikkforskriften fra 1. november 2022 med nye seilingsregler for området. Denne høringen kan du finne her.

I etterkant av denne forskriftsendringen har Kystverket blitt oppmerksom på en endring som ble uteglemt. Det foreslås derfor en endring for største tillatte dypgående for fartøy som skal seile i Brevikstrømmen på 12,5 meter ihht. reguleringsplanen for Brevikstrømmen fra 30.juni 2005.

Videre foreslås det to mindre endringer i farvannet i Fedje tjenesteområde. For det første foreslås det at sonene for ferdselsforbud rundt Mongstad oljeraffineri utvides til og også inkludere farvannet rundt Mongstadbase.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes til Kystverket innen 15. januar 2023.

Kontakt

Seniorrådgiver

Jeanette Hauge Assev-Lindin +4792489905 / jeanette.assev-lindin@kystverket.no

Kontakt

Seniorrådgiver

Trond Ski +4795190801 / trond.ski@kystverket.no

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen