Hopp direkte til innhold

Havner

Eierskapet til norske havner ligger i hovedsak til kommunene, med enkelte innslag av privat eierskap. Etter regionreformen har også fylkeskommunene kommet inn som en eier av havneinfrastruktur. Det er en betydelig variasjonsbredde i organisering av eierskap, drift og forvaltning i norske havner.

Til toppen