Hopp direkte til innhold

Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner

Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner skal bidra til å effektivisere logistikkjeden gjennom tiltak i havn.

Gjennom slike havneinvesteringer kan man oppnå blant annet bedre kvalitet, godsoverføring fra vei til sjø og positive klima- og miljøeffekter. Tilskuddet kan delfinansiere investeringer i havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur og mudring. Tilskudd kan ikke benyttes til havnesuperstruktur.

I statsbudsjettet for 2022 er det bevilget 95,5 millioner kroner til denne ordningen. Av budsjettekniske årsaker må minst 40 millioner kroner bevilges til ettårige prosjekter. Søkerne må angi om de søker om tilskudd til et ettårig eller toårig prosjekt. Ettårige prosjekter må være ferdigstilte innen 30. november 2022, og toårige prosjekter innen 30. november 2023.

Søknadsfristen er 6. mars 2022.

Til toppen