Hopp direkte til innhold

Innseiling Leirpollen i Tana

Kystverket planlegger utdyping av innseilingen til Leirpollen i Tana. Samtidig merkes også farleden bedre.

Utskipingshavna til Elkem Tana ligger innerst i Leirpollen. Herfra har det vært skipet ut kvartsitt fra kvartsittbruddet i Giemasnjarga siden 1973.

Målet med tiltaket er tredelt:

  • Bedre sikkerheten i farleden inn til Leirpollen
    Farleden har i dag utfordrende strøm- og dybdeforhold, og utbedringen vil bidra til å redusere risiko for grunnstøtinger. Med økt bredde og større dybde i leden reduseres sannsynligheten for grunnstøtinger, med tilhørende redusert fare for tap og skade på materiell, menneskeliv og miljø. Dagens farled er ikke i tråd med internasjonale krav til merking eller utforming.
  • Øke fremkommeligheten for skip
    Fremkommeligheten økes ved å redusere ventetid og bedre regulariteten for seilasen. Samtidig kan de største fartøyene som trafikkerer der i dag utnytte lastekapasiteten bedre, og erstatte flere av de gamle mindre fartøyene. Denne reduksjonen av antall fartøy, kombinert med en mye rettere farled med bedre merking, er beregnet til å halvere risikoen for grunnstøting og kollisjoner.
  • Legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig godstrafikk
    Reduksjon av antall fartøy bidrar til mindre utslipp fra godstrafikken. Nye fartøyer antas også mer miljøvennlige enn de gamle. Den planlagte utskiftingen av gamle fartøy har rederiene og Elkem oppgitt blir avventet inntil forbedringer i farleden er på plass.

Siden tiltaket ligger inne i Tanamunningen naturreservat, er det utført omfattende kartlegginger og utredninger av naturmangfoldet og økosystemene. Dette er i tråd med planprogrammet som ble fastsatt i 2017.

Leirpollen i Tana info.png

Til toppen