Hopp direkte til innhold

Presentasjoner og opptak

Her kan du se opptak av alle foredragene fra Forum for framtidas oljevern 2021.

Statlig samarbeidsforum FoU oljevern - Gaute Wahl

 

Erfaringer med effektivitet av mekanisk opptak ved oljeutslipp - Hans Petter Dalslett

 

NOSCA Clean Oceans' arbeid med innovasjon og standardisering - Eirik Langeland

 

Strandrensking - arktiske utfordringer - Stig Nordaas

 

Ny generasjon av lav-svovel marine drivstoff - interaksjon med strand, og effektivitet av mulige tiltak - Per Daling

 

Synergier mellom oljevern og marin forsøpling - Ann-Helen Ernstsen

 

Shoreline oil spill response viability analysis - Ed Owens

 

Læring fra trening, øvelse, og innsats ved akutt forurensning med AAR som metode - Nicklas Helgstrand og Anneli Skog

 

Kystnær dispergering - Hilde Dolva og Jan Willie Holbu

 

Fjernmåling av kystlinjen - Terje Kristensen

 

Modellering av kystnære havstrømmer - Rune Bergstrøm

 

Modellering av havstrømmer og drivbaner - Knut Frode Dagestad

 

Overvåkning med HF-radar - Kai Håkon Christensen

 

Kyststrømmer - eksempel fra Oslofjorden - Karina B. Hjemlervik

 

Mulighetsstudiet med forecast - Rune Bergstrøm

 

Veien videre - panelsamtale

 

Avslutning - takk for i år! 

 

 

Til toppen