Hopp direkte til innhold

Presentasjoner og opptak

Her kan du se opptak av alle foredragene fra Forum for framtidas oljevern 2021.

Presentasjonene kan lastes ned nederst på siden. 

Statlig samarbeidsforum FoU oljevern - Gaute Wahl

Erfaringer med effektivitet av mekanisk opptak ved oljeutslipp - Hans Petter Dalslett

NOSCA Clean Oceans' arbeid med innovasjon og standardisering - Eirik Langeland

Strandrensking - arktiske utfordringer - Stig Nordaas

Ny generasjon av lav-svovel marine drivstoff - interaksjon med strand, og effektivitet av mulige tiltak - Per Daling

Synergier mellom oljevern og marin forsøpling - Ann-Helen Ernstsen

Shoreline oil spill response viability analysis - Ed Owens

Læring fra trening, øvelse, og innsats ved akutt forurensning med AAR som metode - Nicklas Helgstrand og Anneli Skog

Kystnær dispergering - Hilde Dolva og Jan Willie Holbu

Fjernmåling av kystlinjen - Terje Kristensen

Modellering av kystnære havstrømmer - Rune Bergstrøm

Modellering av havstrømmer og drivbaner - Knut Frode Dagestad

Overvåkning med HF-radar - Kai Håkon Christensen

Kyststrømmer - eksempel fra Oslofjorden - Karina B. Hjemlervik

Mulighetsstudiet med forecast - Rune Bergstrøm

Veien videre - panelsamtale

Avslutning - takk for i år! 

 

 

Til toppen