Hopp direkte til innhold

Presentasjoner og opptak

Her kan du se opptak av alle foredragene fra Forum for framtidas oljevern 2021.

Statlig samarbeidsforum FoU oljevern - Gaute Wahl

Erfaringer med effektivitet av mekanisk opptak ved oljeutslipp - Hans Petter Dalslett

NOSCA Clean Oceans' arbeid med innovasjon og standardisering - Eirik Langeland

Strandrensking - arktiske utfordringer - Stig Nordaas

Ny generasjon av lav-svovel marine drivstoff - interaksjon med strand, og effektivitet av mulige tiltak - Per Daling

Synergier mellom oljevern og marin forsøpling - Ann-Helen Ernstsen

Shoreline oil spill response viability analysis - Ed Owens

Læring fra trening, øvelse, og innsats ved akutt forurensning med AAR som metode - Nicklas Helgstrand og Anneli Skog

Kystnær dispergering - Hilde Dolva og Jan Willie Holbu

Fjernmåling av kystlinjen - Terje Kristensen

Modellering av kystnære havstrømmer - Rune Bergstrøm

Modellering av havstrømmer og drivbaner - Knut Frode Dagestad

Overvåkning med HF-radar - Kai Håkon Christensen

Kyststrømmer - eksempel fra Oslofjorden - Karina B. Hjemlervik

Mulighetsstudiet med forecast - Rune Bergstrøm

Veien videre - panelsamtale

Avslutning - takk for i år! 

 

 

Søkeresultat

Ann Helen Ernstsen - Synergier

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Dagestad og Christensen - Modellering av havstrømmer og drivbaner - Kyststrømmer overvåkning med HR-radar

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Ed Owens - Shoreline Oil Spill Response Viability Analysis

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Eirik Langeland - NOSCA Clean Oceans' arbeid med innovasjon og standardisering

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Gaute Wahl - Statlig samarbeidsforum FoU oljevern

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Hans Petter Dahlslett - Experience with effectiveness from mechanical recovery

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Hilde Dolva og Jan Willie Holbu Kystnær dispergering

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Karina B Hjelmervik - Kyststrømmer - eksempel fra Oslofjorden

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Nicklas Helgstrand og Anneli Skog - Læring med AAR som metode

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Per Daling - LSFOs on shorelines

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Rune Bergstrøm - Mulighetstudiet (forecast)

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Rune Bergstrøm - Modellering av havstrømmer

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Stig Nordaas - Strandrensing - Arktiske utfordringer

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Terje Kristensen - Fjernmåling av kystlinjen

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen