Hopp direkte til innhold

Kommende Nasjonal transportplan 2022-2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022 - 2033 ble lagt fram 19. mars 2021, og ble ferdig behandlet i Stortinget i juni 2021. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene. Regjeringen har satt fem likestilte mål som gir retning for hvordan ressursene skal brukes framover:

  • Mer for pengene
  • Effektiv bruk av ny teknologi
  • Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål
  • Nullvisjon for drepte og hardt skadde
  • Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet

Arbeidet med de nye transportplanen

Samferdselsdepartementet har i prosessen fram mot transportplanen gitt flere oppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet. Svarene utgjør den viktigste delen av det faglige grunnlaget for den nye transportplanen. Næringsliv og organisasjoner, forskningsmiljøer, fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget har gitt innspill om de største utfordringene og de viktigste prioriteringene.

Til toppen