Hopp direkte til innhold

Informasjon på finsk – Tiedot suomeksi – Tenossa sijaitsevaan Jouluvuonoon (Leirpollen) johtava väylä

Kystverket (Norjan rannikkolaitos) suunnittelee Tenossa sijaitsevaan Jouluvuonoon johtavan väylän syventämistä.Samalla väylän viitoituksia parannetaan.

Elkem Tanan laivaussatama sijaitsee Jouluvuonon pohjukassa. Sieltä on laivattu Giemasnjargan kvartsiittikaivokselta peräisin olevaa kvartsiittia vuodesta 1973 lähtien.

Toimenpiteiden tavoite on kolmijakoinen:

  • Jouluvuonon väylän turvallisuuden parantaminen
    Väylän virtaus- ja syvyysolosuhteet ovat nykyisellään haastavat, ja parannuksilla vähennetään pohjakosketusten riskiä. Väylän leventäminen ja syventäminen vähentävät pohjakosketusten todennäköisyyttä ja samalla niihin liittyvää henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen vaaraa. Nykyinen väylä ei täytä merkitsemiselle tai merkkien ulkoasulle asetettuja kansainvälisiä vaatimuksia.
  • Laivaliikenteen sujuvoittaminen
    Sujuvuutta lisätään lyhentämällä odotusaikoja ja parantamalla meriliikenteen säännöllisyyttä. Lisäksi väylällä nykyään liikennöivät suurimmat alukset voivat hyödyntää kuormauskapasiteettia aiempaa paremmin ja korvata useita vanhoja pieniä aluksia. Alusten määrän supistuminen yhdessä väylän merkittävän oikaisemisen sekä merkintöjen parantamisen kanssa puolittaa pohjakosketusten ja törmäysten riskin.
  • Tavaraliikenteen ympäristöystävällisyyden edistäminen
    Alusten määrän supistuminen vähentää osaltaan tavaraliikenteen päästöjä. Uudet alukset ovat oletettavasti myös vanhoja ympäristöystävällisempiä. Varustamot ja Elkem ovat ilmoittaneet, että ne lykkäävät aluskannan uudistamista väylän parannusten toteutukseen asti.

Koska toimenpide suoritetaan Tenojoensuun luonnonpuistossa, alueella on tehty luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä koskevia laajoja kartoituksia ja selvityksiä. Tämä on sopusoinnussa vuonna 2017 vahvistetun kaavasuunnitelman kanssa.

Til toppen