Hopp direkte til innhold

Innseiling Moss

Det er behov for å utdype Espenesgrunnen i innseilingen til Moss havn for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten.

Innseilingen til Moss havn trafikkeres av Horten–Moss-fergene, konteiner- og bulkbåter til Moss havn og en betydelig småbåt- og fritidsbåttrafikk. Det er nødvendig med stor bredde på farleden for å kunne separere trafikken og sikre at fergene går uhindret.

Formålet med tiltaket er å bedre fremkommeligheten og øke sikkerheten i innseilingen til Moss havn. Ved å fjerne Espenesgrunnen som ligger midt i leden kan fergene mot Moss og Horten gå lengre mot nord slik at det blir mer plass til andre fartøyer på sydsiden av havneområdet. For å utnytte farleden bedre er det også behov for ny oppmerking.

Espenesgrunnen planlegges utdypet til 10,5 meter dybde. Utdypingen består av ca. 25 000 kubikkmeter løsmasser som planlegges lagt i sjøbunnsdeponi. I tillegg skal det etableres en helt ny oppmerking.

Moss-info.png

Kontakt

Senioringeniør

Frode Seiersnes /

Dokumenter

Til toppen