Hopp direkte til innhold

Ledet og deltok på øvelse med fokus på nordområdene

Kystverket, den islandske kystvakten, Hovedredningssentralen Nord-Norge og Nord Universitet/NORDLAB arrangerte denne uken table-top øvelse med fokus på oljeberedskap i nordområdene.

Øvelsen het Oil on ice, og ble gjennomført 9. og 10. november. Målet med øvelsen, som var en såkalt table top øvelse, var å lære om, øve på, og diskutere beredskap mot akutt forurensning i Svalbardregionen. Øvelsen foregikk delvis digitalt, men deler av deltakerne spiller ut øvelsesscenarioet i NORDLAB på Nord Universitet. Det var deltakere og observatører fra over 15 land samt en rekke norske utenlandske etater og institusjoner.

- Denne øvelsen er et viktig bidrag for å dele kunnskap og erfaringer om hvordan en alvorlig hendelse med påfølgende oljeforurensning kan håndteres under ekstreme omstendigheter i Arktis, sier Ole Kristian Bjerkemo i Kystverket. Han var moderator for øvelsen

Scenario

Scenarioet for øvelsen var en eksplosjon på et fiskefartøy nord av Svalbard, med påfølgende brann. Som følge av dette kolliderte fartøyet med et isflak som punkterer en av drivstofftankene. Som en følge av dette lakk det ut 200 m3 olje ut i havet og på isen.

- Øvelsen viste at alvorlige hendelser i Arktisk medfører store utfordringer, blant annet mørket og is, kommunikasjon, lange avstander, ising på fartøy og meget begrenset infrastruktur. Til tross for dette viste en gjennom øvelsen av en kan iverksette tiltak, med særlig i situasjonen kan medføre at en må avslutte operasjonen som følge av sikkerheten til innsatspersonell og fartøyene, sier Bjerkemo.

Samarbeidet mellom de viktigste norske aktørene fungerte godt og innspillene som kom fra andre land bidrar til å øke våre kunnskaper om hvordan slike hendelser som dette på best mulig måte.

ARCSAR-nettverket

Øvelse er initiert av ARCSAR-nettverket, som er et sikkerhet- og beredskapsnettverk for de arktiske og nordatlantiske områdene. ARCSAR er delfinansiert gjennom EUs Horizon 2020 research and innovation programme.

ARCSAR-nettverket består av 21 partnere fra 13 forskjellige land; Norge, Island, Færøyene, Storbritannia, USA, Canada, New Zealand, Russland, Tyskland, Finland, Sverige, Irland og Italia.

Kystverket er en av flere norske partnere i dette nettverket. I tillegg til bl.a. søk og redning er oljevern ett av områdene som er tema i nettverket.

Til toppen