Hopp direkte til innhold

Mange vil være med å bygge verdens første skipstunnel

Mann på talerstol
Prosjektleder for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad, foran rundt 160 deltagere på Kystverkets leverandørkonferanse.
Foto: Kystverket

Over 160 representanter fra totalentreprenører og andre leverandører møtte opp da Kystverket arrangerte leverandørkonferanse på Gardermoen for byggingen av Stad skipstunnel.

– Oppmøtet, engasjementet og tilbakemeldingene så langt viser at det er stor interesse for prosjektet. Det er mange som kan tenke seg å være med på å bygge verdens første skipstunnel, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad.

Forberedelser til anbudskonkurranse

Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. Arbeidet er planlagt utlyst som én stor totalentreprise med fast pris, anskaffet etter konkurranse med forhandling. Forventet tidspunkt for utlysning av arbeidet er etter sommeren 2023.

Grunnlaget for dagens leverandørkonferanse på Gardermoen var å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen.

– Målsettingen med konferansen var tredelt. For det første ønsket vi å presentere prosjektet gjennom tekst, bilder og film, og få opp kunnskapen om skipstunnelen og det omfattende og spektakulære arbeidet som skal skje ute på Stadlandet. Dernest ønsket vi å presentere detaljer vedrørende kontrakt, anbudsgjennomføring og tekniske utfordringer med mer, for å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen. Sist, men ikke minst så gjør vi dette for å få tilbakemeldinger og innspill til konkurransedokumentene våre, sier Terje Skjeppestad.

Nyttig konferanse

Til stede på konferansen var rundt 80 ulike leverandører og entreprenører fra inn- og utland. Totalt var det i overkant av 160 personer som kom for å se og høre på Kystverkets arbeid med å bygge verdens første skipstunnel.

– Vi synes oppmøtet er helt fantastisk. Vi registrerer også at flere av de spesialiserte underleverandørene kom i snakk med de store totalentreprenørene i mingleseansen etter foredragene. Det var også litt av vitsen med konferansen. Mange underleverandører sitter på smarte og nyttige løsninger for ulike deler av skipstunnel-entreprisen, og det er bra at disse leverandørene finner sammen med de store totalentreprenørene. Sammen kan de kanskje være med å bygge Stad skipstunnel, sier Skjeppestad.

Etter foredraget i plenum var de største entreprenørene invitert med på en til en-samtaler med Kystverkets prosjektteam. Totalt skal de gjennomføres 13 slike samtaler i dagene framover.

– Vi har tilgjengeliggjort foreløpige anbudsdokumenter og sendt ut noen konkrete spørsmål i forkant av samtalene, så vi håper og tror at entreprenørene er godt forberedt og gir oss nyttige tilbakemeldinger, sier Skjeppestad.

Hva skjer videre?

– Siste frist for entreprenørene til å gi skriftlige innspill til de foreløpige konkurransedokumentene er 15. februar. Etter den tid vil jobbe videre med å ferdigstille anbudsgrunnlaget. Målet er å få utlyst totalentreprisen i løpet av tredje kvartal 2023, og muligens skrive kontrakt i løpet av tredje kvartal 2024, sier Skjeppestad.

På leverandørkonferansen fikk deltagerne se flere nye illustrasjoner av skipstunnelen. Her fra portalområdet i Moldefjorden.
Foto: Kystverket / Multiconsult / LINK Arkitektur
Skip på vei ut av en stunnel
Stad skipstunnel, slik den kan bli seende ut ved tunnelåpningen i Kjøde.
Foto: Kystverket/Multiconsult/Link Arkitektur

Kontakt

Seniorrådgiver

Sveinung Nedregotten /

Les mer om leverandørkonferansen

Til toppen