Hopp direkte til innhold

Navngitte tiltak i gjeldende NTP

Her finner du informasjon om tiltak i Kystverkets prosjektportefølje, som er navngitt i gjeldende Nasjonal transportplan og er under planlegging og gjennomføring.

 • Innseiling Kragerø

  Kystverket vil med Innseiling Kragerø-prosjektet øke sikkerheten og fremkommeligheten til og fra havneanleggene i Kragerø.
 • Innseiling Borg havn

  For å forbedre fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg havn, som ligger i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Havnen ligger i utløpet til Glomma. Farvannet grunnes opp av sedimenter som transporteres med elva og avsettes på sjøbunnen ettersom elv …
 • Bognes-Tjeldsundet-Harstad

  Dette prosjektet er satt sammen av det navngitte NTP-tiltaket Bognes-Tjeldsund-Harstad og de mindre farvannstiltakene Harstad-Finnsnes samt Toppsundet og Innseiling Harstad. Prosjektet skal sikre en tryggere seilas fra Vestfjorden til Andfjorden, om lag 60Nm (100km) via Tjeldsundet, Harstad og Top …
 • Innseiling Andenes

  Det er til tider svært krevende forhold ved denne aktive fiskerihavna. Tiltaket som skal iverksettes vil blant annet sikre og bedre en skjermet hoved innseiling, utbedre forholdene innenfor moloene og legge til rette for nye næringsområder.
Til toppen