Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 39/40

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 23

Sammendrag uke 39/40

Type hendelse

Antall hendelser

Utslippsvolum (liter)

Grunnstøting

3

0,00

Fartøy i brann

1

20,00

Fartøyskollisjon

1

0,00

Øvrige skipshendelser

5

18,00

Offshore

3

615,14

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

1

0,00

Landtransport

1

200,00

Industri

1

0,00

Landbruk

1

200,00

Andre landbaserte hendelser

6

402,00

Totalt fordelt på hendelsestyper *

23

1.455,14

Totalt

23

1.455,14

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøtinger

Lastebåten MS Malmo (SMYL) – grunnberøring nord for Måløy, Kinn kommune, Vestland
Vardø VTS formidla informasjon fra Kinn VTS om hendelsen som hadde funnet sted ved Ulven lykt, rett nord for Måløy. Fartøyet gikk videre for egen maskin. «Safe Sea Net Alert Notification" er sendt (fra Vardø VTS). Sjøfartsdirektoratet er informert. Saken er avslutta.

Fiskebåten Bergsund på grunn nord av Ørlandet, Trønderlag
Sjøfartsdirektoratet informerte om at Bergsund hadde gått på grunn nord av Ørlandet i Trøndelag, og var blitt dratt av grunnen av ei redningsskøyte. Fartøyet gikk for egen maskin til Rørvik. Det var ikke meldt om vanninntrengning eller utslipp. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Fôrbåten Pelagic Hordafor på grunn ved Rongevær, Austrheim kommune, Vestland
Fedje VTS meldte om at fôrbåten hadde grunnstøtt ved Rognevær og hadde revet hull i en ballasttank. Båten gikk for egen maskin mot Sløvåg for sjekk. Hendelsen medførte ingen akutt forurensning. Saken er avslutta i Kystverket.

Fartøy i brann

Brann i fritidsbåt ved Kommersøya, Holmestrand kommune, Vestfold og Telemark
Fritidsbåten brant og lakk diesel, brannvesenet la ut lenser. Kommunen håndterer saken ut fra sin myndighet etter forurensningsloven § 37. Saken tas til etterretning i Kystverket.

Fartøyskollisjon

Kollisjon mellom lasteskipet Edmy og fiskebåten Tornado sør av Langesundsbukta
Hendelsen skjedde sørvest av Tvistein, utenfor Langesundsbukta (ved kysten av Vestfold og Telemark). Fiskebåten fikk skader som medførte vanninntrengning, men RS Stormbull var raskt på stedet og assisterte med pumper og eskorte til land (Stathelle). Saken er avslutta.

Øvrige skipshendelser

Taubåten Abbe – problemer med styremaskinen i Rongeværsosen ved Fedje, Austrheim kommune, Vestland
Taubåten slepte to oppdrettsringer (merder) da problemene oppstod. Fedje VTS overvåka situasjonen. Saken løste seg uten skader eller akutt forurensning, og er tatt til etterretning.

Arbeidsbåten Hermod kolliderte med en molo nord for Finnsnes, Senja kommune, Troms og Finnmark
Sjøfartsdirektoratet informerte om at arbeidsbåten hadde truffet en molo med baugen. Ingen vanninntrengning eller forurensning, båten gikk for egen maskin til Tromsø. Saken er tatt til etterretning.

Bilferja Eid – lekkasje på kjølesystem, Ørsta kommune, Møre og Romsdal
Lekkasjen førte til vann i maskinrommet. 3-4 kubikkmeter vann ble lensa ut. Kystverket er ikke kjent med at hendelsen medførte akutt forurensning. Saken er tatt til etterretning.

Bilferja Smøla – akutt utslipp av hydraulikkolje i Sandvika, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal
En hydraulikkslange på baugvisiret sprakk. Anslagsvis 15 liter hydraulikkolje gikk i sjøen. Lokalt brannvesen ble varslet. Det var mørkt og vind/bølger i området, så de klarte ikke observere utslippet på sjøen. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Diesellekkasje fra mindre fartøy ved Brønnøy, Salten kommune, Nordland
Brannvesenet opplyste at det var snakk om minimale mengder, anslått til tre liter, som ikke medførte aksjon. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Offshore

Equinor Energy AS – akutt utslipp av brannslokkemiddel på Åsgard A, Norskehavet
Testing av en utløsningsknapp førte til utslipp av brannvann med brannskum til sjøen. Saken er tatt til etterretning.

Equinor Energy AS - akutt utslipp av hydraulikkvæske fra Snorre A, Nordsjøen
Anslagsvis 20 liter vannbasert hydraulikkvæske lakk ut gjennom en pakning grunnet dårlig vær og mye bølger. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Aker BP ASA - akutt utslipp hydraulikkolje på Tambar-feltet, Nordsjøen
Observasjon av tap av hydraulikkolje på installasjonen, som på tidspunktet for observasjonen var ubemanna, medførte nedstengning av produksjonen. Videre undersøkelser resulterte i at lekkasjen ble estimert til 115 liter. Saken er avslutta.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Satellittobservasjon av mulig olje på sjøen i Nordsjøen
Vardø VTS oversendte En observasjon fra KSAT viste mulig olje på sjøen utenfor Vestland. Ingen fartøy kunne knyttes til observasjonen, som hadde en utbredelse på omkring én kvadratkilomenter. Derimot går det et gassrør i området. Som følge av vår økte årvåken­het, informerte vi Gassco om saken og ba dem om tilbakemelding dersom de hadde registrert noe unormalt relatert til gasstransporten til Kårstø. Tilbakemeldingen var at det hadde de ikke. Vardø VTS er informert. Saken er avslutta.

Landtransport

Akutt utslipp av diesel fra lastebil på RV 7, Ustaosvegen, Hol kommune, Viken
Lastebilen kjørte av veien og reiv hull i drivstofftanken. Brannvesenet anslo utslipps­mengde til mellom 100 og 200 liter, og har gjennomført skadebegrensende tiltak. Vegtrafikksentralen og kommunen er varsla.

Industri

Store mengder jord og leire i fjorden ved Engjabøneset, Sunnfjord kommune, Vestland
Naturvernforbundet har kontakta 110-sentralen for Vestland og meldt om store mengder jord og leire i fjorden utenfor Engjabøneset mot Liavika i Sunnfjord. De er bekymra for livet i fjorden. Innringer mente at løsmassene stammer fra Nordic Mining ASAs virksomhet i Fjordavegen 2030. Kystverket har informert Statsforvalteren i Vestland, som vil følge opp saken ut fra sitt myndighetsområde, eventuelt i samråd med Miljødirektoratet. Saken er avslutta i Kystverket.

Landbruk

Avrenning av husdyrgjødsel til Strandeelva, Ringebu kommune, Innlandet
Avrenninga skjedde som følge av spredning av husdyrgjødsel på et gårdsbruk. Bonden var i ferd med å pløye ned gjødsla da brannvesenet kom til stedet, og det var ikke mulig å gjennomføre skadebegrensende tiltak i vassdraget. (Strandelva renner videre ut i Gudbrandsdalslågen ved Fåvang i Ringebu.) Lokale myndigheter og statsforvalter er varsla. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Andre landbaserte hendelser

Røyk fra husbrann i Tromsø, Troms og Finnmark
Brannen var i Strandveien 174. Brannvesenet opplyser at det var snakk om en fullstendig husbrann med brannrøyk i stort nabolag. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Circle K – akutt utslipp av diesel i Råde kommune, Viken
100 liter diesel rant ut fra pumpe på bensinstasjonen som ikke stoppet ble sluppet ut. Lokalt brannvesen har lagt ut absorberende lenser. Saken er foreløpig tatt til etterretning. (Avvent BRIS-skjema for vurdering av om saken kan avsluttes eller ikke.)

Bål med sjenerende utslipp til luft, Askøy kommune, Vestland (BRIS)
En person klaget på bål med sjenerende røyk i et nabolag. Brannvesenet ga råd om/bistand med å slokke bålet og så til at det slokket. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Lekkasje søppelkonteiner, Koppang, Stor-Elvdal kommune, Innlandet (BRIS)
En konteiner for metallavfall på en på gjenvinningsstasjon var full av regnvann. Konteineren var full og skulle flyttes, og i denne forbindelse rant det ut 100-200 liter vann, trolig iblanda rester i ukjente mengder av ukjente stoffer. Glykol var nevnt spesifikt. Mest sannsynlig var det meste vann. Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Akutt utslipp av vannglass (natriumsilikat) til sjø fra kommunalt vannbehandlingsanlegg på Vatne, Ålesund kommune, Møre og Romsdal
110 Møre og Romsdal meldte om utslipp av 300 liter vannglass/natriumsilikat fra et vannbehandlingsanlegg på Bakkegjerde 60. Utslippet skjedde i forbindelse med spyling av filter. Natriumsilikaten fulgte overvannsledningen og var synlig på sjøen i småbåthavna som skum. Det løste seg raskt opp og ble vurdert av brannvesenet som "ikke aksjonerbart". Saken er tatt til etterretning i Kystverket.

Oljeforurensning i grunnen fra nedgravd oljetank, Sør-Varanger kommune, Troms og Finnmark
Kystverket mottok rapport fra et saneringsfirma om saken, som ikke er varsla på ordinær måte. Det framgår av planen at forurensningen, som er av svært lokal karakter, blir fjerna. Saken tas til etterretning.

Til toppen