Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Gabriel Skofteland

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Stabsenheten for innkjøp og anskaffelser, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 52733216 , Mobil: 90026735
 • Gard G Sandvik

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 91628449 , Mobil: 91628449
 • Gaute Kongsnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Trondheim losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 40438318
 • Gaute Sæter Nyland

  • Vikar
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 90965286 , Mobil: 90965286
 • Geir Ognøy

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190631
 • Geir Pettersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 47844959
 • Geir Knardal

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90747042
 • Geir Heggeset

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91629802
 • Geir Schulstad

  • Daglig leder
  • Arbeidssted: BarentsWatch-senteret, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95922129
 • Geir Bøe

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95833401
 • Geir Gjevang

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 91719413 , Mobil: 91719413
 • Geir Arne Devik

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 41266580 , Mobil: 41266580
 • Geir Bjørn Emilsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 93044825
 • Geir Egil Solberg

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019748 , Mobil: 95240538
 • Geir Helge Rasmussen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190625
 • Geir Henning Eikeland

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 35572602 , Mobil: 41663175
 • Geir Sigve Thorsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190743
 • Geir-Arne Jensen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190765
 • Giedre Agurkyte

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034844 , Mobil: 99551782
 • Gisle Langård

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 35572610
 • Gisle Stava

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 41288018 , Mobil: 41288018
 • Gisle Aasebø

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90799824
 • Gjermund Hartviksen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-senteret, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 91324368 , Mobil: 91324368
 • Gjestekontor Honningsvåg Gjestekontor Honningsvåg

  • Arbeidssted: ,
 • Glenn Pedersen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91166781
 • Glenn Eric Eriksen Varholm

  • Elektroinstallatør
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47291500
 • Glenn Rune Kolberg

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 99723073
 • Grete Jensen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019741 , Mobil: 99299693
 • Grethe Westre

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733252 , Mobil: 97950505
 • Grethe S. Duthie

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 51736002 , Mobil: 41456482
 • Gro Kibsgaard-Petersen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231016 , Mobil: 99526765
 • Gry Iren Leknes Hildre

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160184 , Mobil: 99395306
 • Gry Karlsen Lunde

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231196 , Mobil: 99001379
 • Gry Rotnes Holmdal

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231018 , Mobil: 91398993
 • Gunnar Jenssen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Narvik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190782
 • Gunnar Jensen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Trondheim losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91609703
 • Gunnar Lilleeng

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 47661370 , Mobil: 47661370
 • Gunnar Volle

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91763528
 • Gunnar Aarseth Nilsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190685
 • Gunnar Elling Humblen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Gunnbjørg Selnes

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733243
 • Gustav Landsverk

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 90206575
 • Guttorm Sandøy

  • Vaktmester
  • Arbeidssted: Stabsenheten for administrasjon, Kystverkets hovedkontor
  • Mobil: 90646984
 • Guttorm Tomren

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231150 , Mobil: 90792874