Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Tallak Tallaksen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansand losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95886735
 • Tanya Boye Worsley

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019761 , Mobil: 99641335
 • Tatjana Varholm

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 99531311 , Mobil: 99531311
 • Terje Ånensen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Terje Johansen

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91382645
 • Terje Storøy

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97731968
 • Terje Halvorsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 48228143 , Mobil: 48228143
 • Terje Abrahamsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069615 , Mobil: 91143500
 • Terje Andreassen

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733314 , Mobil: 40069464
 • Terje Moen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 35572610
 • Terje Flatmark

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 92842509
 • Terje Sudmann

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90124401
 • Terje Mjølsvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190804
 • Terje Alling

  • Trafikksentralsjef
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164424 , Mobil: 91863573
 • Terje Petter Kragset

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190718
 • Therese Sanne

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Stabsenheten for innkjøp og anskaffelser, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231110 , Mobil: 97645498
 • Thomas Jensen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Lødingen losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Thomas Axelsen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019758 , Mobil: 95465730
 • Thomas Henriksen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034890 , Mobil: 95941111
 • Thomas Høvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Drammen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 40034048
 • Thomas Reite

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Thomas Øfeldt

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91549544
 • Thommy Dahl Olsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069640 , Mobil: 93217949
 • Thor Vartdal

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019750 , Mobil: 90732301
 • Thor Messel

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019735 , Mobil: 93203466
 • Thore Green

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91339756
 • Thore Karlsen Hjelmervik

  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Thorgeir Lund

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736031 , Mobil: 91696880
 • Thorkel Askildsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 37019752 , Mobil: 90570698
 • Thune Angelsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Tobias Aass Sylte

  • Lærling
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 97161052 , Mobil: 97161052
 • Tom Malmanger

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 95040252
 • Tommy Haugan

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverket Hovedkontor
  • Telefon: 90559993 , Mobil: 90559993
 • Tommy Haugsnes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733323 , Mobil: 48882142
 • Tommy Bøe Holtan

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 90643819 , Mobil: 90643819
 • Tommy Emil Larsen

  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 0784
 • Tom Andreas Thomassen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91761001
 • Tom Roger Wister

  • Avdelingsingeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034862 , Mobil: 95056502
 • Tom-Ivar Myrvang

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97637840
 • Tone Sivertsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069643 , Mobil: 95020544
 • Tone Iren Larssen

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 07847
 • Tonje Dowerdock

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for eiendom og kystkultur, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 91132148 , Mobil: 91132148
 • Tonje Sulen Gullaksen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90952978
 • Tony Jensen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 90085177 , Mobil: 90085177
 • Tor Hellesen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733255 , Mobil: 90795154
 • Torben Tødenes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231152 , Mobil: 95813082
 • Torbjørn Vinnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190544
 • Torbjørn Selsås

  • Prosjektleder
  • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 52733214
 • Torbjørn Skagstad

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bodø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91767272
 • Torbjørn Sjur Brautaset

  • Elektroinstallatør
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 48288337 , Mobil: 48288337
 • Tore Ulvestad

  • Vikar
  • Arbeidssted: Stabsenheten for administrasjon, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847
 • Tore Eilertsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Lødingen losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Tore Venæs

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Tore Seljeseth

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 48895398
 • Tore Salomonsen

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Tore Hjelmeseth

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Tore Lund

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 47465095
 • Tore Espeland

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 48895443
 • Tore Nystøyl

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48895580
 • Tore Charles Vevik

  • Arbeidssted: , Kystverket Lostjenesten
 • Tore Gullik Dokken

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034884 , Mobil: 41551263
 • Torfinn Zakariassen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069628 , Mobil: 91162370
 • Torfinn H. Walsøe

  • Økonomikonsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069602 , Mobil: 48040418
 • Torgeir Nesheim Vaular

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 93655005 , Mobil: 93655005
 • Torgeir Snorre Torkjelsson

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019718 , Mobil: 48235332
 • Torger Tengs

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91667615
 • Torgrim Jenssen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 90708682 , Mobil: 90708682
 • Torill Hestholm Myklebust

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160154 , Mobil: 95145599
 • Torill J S Johansen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 35572604 , Mobil: 94844752
 • Torill Marianne Aronsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Lødingen losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 99589526
 • Toril M Johnsen Sandøy

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystdirektøren, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231020 , Mobil: 97602648
 • Tormod Våga

  • Trafikksentralsjef
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736035/52733262
 • Tormod Sivertsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 90940913
 • Tormod Jacobsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95886745
 • Tormod Hjørungnes Engen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160145 , Mobil: 97778889
 • Torstein Virkesdal

  • Lærling
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 47881930 , Mobil: 47881930
 • Tor Anders Puck

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 90075990 , Mobil: 90075990
 • Tor Andre Ulla Eiken

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Stabsenheten for innkjøp og anskaffelser, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 93229247 , Mobil: 93229247
 • Tor Arnar Skeie

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bodø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90958218
 • Tor Eivind Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 48113169
 • Tor Erlend Gjærde

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733219 , Mobil: 97076251
 • Tor Gunnar Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190740
 • Tor Inge Paulsen

  • Formann
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069633 , Mobil: 91150525
 • Tor Jonny Bae

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Tor Jonny Enebakk

  • Losformidlerformann
  • Arbeidssted: Lødingen losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 99589508
 • Tor Olav Kvål

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 95002947
 • Tor Vidar Olsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069630 , Mobil: 97052149
 • Tor Åge Åkerøy

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91518774
 • Tor Åge Thomassen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 07847 , Mobil: 41127473
 • Tor-Egil Johansen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477447 , Mobil: 95029264
 • Tor-Håkon Nilsen

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90525630
 • Tor-Inge Miljeteig

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733259 , Mobil: 94803446
 • Tor-Sverre Engen Nordheim

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477456 , Mobil: 90981482
 • Tove Sortehaug Strømmen

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Kystverkets rederi, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70231183 , Mobil: 95745816
 • Trine Furnes

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477439
 • Trine Beate Solevågseide

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231103 , Mobil: 99609814
 • Trine Elisabeth Bolstad

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90525630
 • Trond Røren

  • Daglig leder
  • Arbeidssted: Kystverkets rederi, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95198966
 • Trond Nybakk

  • Statslos
  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91871025
 • Trond Rønes

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: Senteret for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160138 , Mobil: 46820052
 • Trond Saastad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 33034877 , Mobil: 91148415
 • Trond Langemyr

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 37019749 , Mobil: 92016520
 • Trond Hammerø-Førde

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 48895375
 • Trond Øynes

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960
 • Trond Hjort-Larsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034845 , Mobil: 95184656
 • Trond Nygaard

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46832373
 • Trond Ski

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231064 , Mobil: 95190801
 • Trond Arne Knutsen

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97129140
 • Trond Even Rishaug

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069613
 • Trond Helge Nikøy

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Trond H. Karlsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Staben for økonomi- og virksomhetsstyring, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231089 , Mobil: 95774407
 • Tronn Stadsøy

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190610
 • Trude Blankholm Strømme

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Stabsenheten for administrasjon, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 41694083
 • Truls Even Lae

  • Lærling IKT
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 52733327 , Mobil: 99495901
 • Trym Knotten

  • Lærling
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 94982075 , Mobil: 94982075
 • Turid Hjelmeseth

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Losdirektør Kystverkets Lostjeneste, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 93080465
 • Turid T Spicer

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 37019715 , Mobil: 93244268