Hopp direkte til innhold

Norge signerer fersk IALA-konvensjon

Som femte land i verden signerer Norge konvensjonen som endrer den viktige organisasjonen IALAs status til mellomstatlig internasjonal organisasjon, på lik linje med IMO og IHO. Endringen skal sikre at IALA kan bidra for fullt i det viktige arbeidet med internasjonal standardisering til beste for skipsfarten.

Norges delegasjon i IALA Council
Norges medlem i IALA Council, Arve Dimmen, og seniorrådgiver Henning Osnes Teigene som var med i sekretariatet for arbeidet med IALA-konvensjonen. Bildet ble tatt under den endelige diplomatiske konferansen i Kuala Lumpur i februar 2020.
Foto: Kystverket

− Dette viser Norges og Kystverkets vilje til å delta internasjonalt for å ivareta sjøsikkerheten og ta sitt ansvar som sjøfartsnasjon og viktig kyststat, kommenterer direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, Arve Dimmen, i Kystverket.

I 10 år har IALA (Organization for Marine Aids to Navigation) jobbet mot å endre sin internasjonale status fra en assosiasjon under fransk rett til å bli en mellomstatlig internasjonal organisasjon på linje med sine maritime søsterorganisasjoner IMO (International Maritime Organisation) og IHO International Hydrographic Organization).

IALA er en av de viktigste internasjonal organisasjonene Kystverket deltar i. Der lages internasjonale standarder for maritime tjenester og maritim infrastruktur. Selv om IALA nå endrer status vil det fortsatt være internasjonale standarder som utvikles i IALA. Bindende internasjonale regler er det IMO som gir.

− Kystverket har fulgt denne prosessen tett i mange år og det er veldig gledelig å se arbeidet bære frukter. De siste årene, i innspurten mot en ny IALA-konvensjon, har vi deltatt på fire diplomatiske konferanser sammen med Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet, sier Dimmen.  

− Gjennom tett og godt samarbeid med våre flinke kolleger i departementene har vi dermed blitt det femte landet som signerer, etter at konvensjonen ble åpnet for signatur den 27. januar 2021 i Paris.

Til toppen