Hopp direkte til innhold

Ny beredskapsdirektør

Hans Petter Mortensholm har blitt ansatt som ny beredskapsdirektør i Kystverket.

Mortensholm har jobbet i Kystverket i over 13 år, og det siste året som konstituert beredskapsdirektør. Før dette har han jobbet mye med Kystverkets forskjellige skipsvrakprosjekter og deltatt som innsatsleder på alle statlige aksjoner siden Full City i 2009.

– Jeg gleder meg til å gå inn i jobben som beredskapsdirektør på fast basis. Jeg trives veldig godt med de jeg jobber sammen med, hverdagen består av mange spennende utfordringer og jeg føler jeg lærer nye ting hele tiden, sier Hans Petter.

– Miljøberedskap er et avansert fag, og et område som utvikler seg hele tiden. Det kommer stadig nye oljetyper som må håndteres på forskjellige måter, og vi må tilpasse oss et nytt og stadig endrende risikobilde. Hvis man ser 40 år fremover så vil vi måtte håndtere fartøy både på gamle oljetyper og nye energibærere, og det må vi være forberedt på. Det som hele tiden er førende er at vi skal bidra til enda bedre beskyttelse av miljøet. Det er derfor vi er her, fortsetter han.

Kystverkets beredskapsorganisasjon har som oppgave å forebygge og identifisere akutt forurensning, og å påse at ansvarlig forurenser iverksetter nødvendige tiltak når akutt forurensning inntreffer. Staten, ved Kystverket, har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap.

Til toppen