Hopp direkte til innhold

Ny sjøtrafikkforskrift fra 1. april 2021

Samferdselsdepartementet fastsatte den 10. februar en ny sjøtrafikkforskrift. Denne skal tre i kraft 1. april og vil erstatte dagens forskrift. Den nye sjøtrafikkforskriften er i stor grad en videreføring av eksisterende forskrift, men med noen viktige endringer.

Sjøtrafikkforskriften inneholder regler om hvordan fartøy skal bruke farvann som er overvåket av sjøtrafikksentraler og seilingsregler for definerte områder langs kysten. Forskriften er et viktig verktøy for sjøtrafikksentralene når de skal overvåke og organisere skipstrafikken. Endringene er gjort for å ytterligere bedre sjøsikkerheten i norske farvann.

De største endringene i ny forskrift er en justering av Fedje tjenesteområde i øst ved Kleppestø, nye bestemmelser for fartøy som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangsfjorden eller Narvikbukta og endring av en del andre seilingsregler.

I tillegg innebærer ny forskrift endringer i noen av seilingsreglene som gjelder ulike steder langs kysten, blant annet endres begrensningene for seilas i Brevikstrømmen, Dynaløpet og Sjursøyløpet/Springeren.

Endring av Fedje tjenesteområde

Fra 1. april vil Fedje tjenesteområde utvides i øst ved Kleppestø som vist i utsnittet under. Endringen foreslås for at sjøtrafikksentralen skal kunne organisere skipstrafikken rundt Kvarven og ut fra kaiområdet ved Florvåg. Dette innebærer at fartøy som skal seile inn i Byfjorden fra øst må innhente tillatelse fra sjøtrafikksentralen litt tidligere enn i dag.

Regulering av ankring i Ofotfjorden, Herjangsfjorden og Narvikbukta

Videre blir det innført nye bestemmelser for fartøy som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangsfjorden eller Narvikbukta. Fra 1. april vil fartøy over 150 meter, som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangsfjorden eller Narvikbukta, ikke få passere grunnlinjen i Vestfjorden før de har fått tildelt en ankringsplass fra Vardø sjøtrafikksentral. Dette er for å hindre at fartøy blir liggende i Vestfjorden og vente på ankringsplass.

Videre er det krav om at alle fartøy over 70 meter som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangsfjorden eller Narvikbukta skal få tildelt ankringsplass fra Vardø.

Hvilke ankringsposisjoner som kan brukes er også regulert i forskriften. I alt er det syv mulige ankringsposisjoner: tre på Herjangen og fire som er regulert av Narvik kommunes ankringsforskrift. Hvor mange av ankringsposisjonene som kan brukes samtidig vil avhenge av årstid, værforhold og tilgjengelig beredskapsressurser.

Kinn tjenesteområde

Stortingsmelding nr. 35 (2015-2016) konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Vestlandet. Formålet med utvidelsen er å forebygge farlige situasjoner i tett trafikkerte og/eller risikoutsatte områder.

Opprettelse av Kinn tjenesteområde på strekningen Florø – Måløy og seilingsregler i området var på høring i høst. På grunn av forsinkelser knyttet til det tekniske utstyret som må etableres, er oppstarten utsatt til 1. juni.

Språkkrav

Regjeringen utreder videre forslag om krav til fartøy over 500 bruttotonn om bruk av engelsk ved kommunikasjon på sjøtrafikksentralenes arbeidskanaler. Sak fra Regjeringen

Til toppen