Hopp direkte til innhold

Akutt forurensning: Nytt kart gir veiviser til å beskytte miljøet

Ved aksjoner mot akutt forurensning skal et nyutviklet prioriteringskart bidra til raske og riktige valg for å beskytte de høyest prioriterte miljøressursene.

eksempel på beredskapskart, som sier noe om hvor man bør prioritere innsatsen ved eksempelvis oljeutslipp.
Dersom et skip går på grunn og lekker olje, skal kartet kunne gi informasjon om hvilke områder man skal prioritere med tanke på beskyttelse mot skade ved oljeforurensning.
Foto: beredskap.kystverket.no

– Hvis uhellet først er ute og man må iverksette tiltak mot akutt forurensning, er det viktig å ha gode oppdaterte verktøy som hjelper oss å beskytte de høyest prioriterte miljøressursene, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro. 

Et samarbeid med blant annet Kystverket har fått til akkurat et slikt verktøy. I dag lanserer vi sammen et nytt landsdekkende prioriteringskart som gir effektiv beslutningsstøtte og sikrer treffsikker innsats under aksjoner mot akutt forurensning. Ved hjelp av kartfestet informasjon om prioriterte områder og forekomster umiddelbart skal de ansvarlige for aksjonen kunne ta de riktige valgene, uavhengig av egen kompetanse om miljøet i området.

– Kartet bidrar til at de første, kritisk viktige handlingene er godt kvalitetssikret. Tjenesten gir også godt grunnlag for planlegging av beredskapen i et lengre perspektiv - et viktig verktøy i beredskapen mot akutt forurensning, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Brukes av de som leder aksjoner mot akutt forurensning

Brukere av prioriteringskartet vil være alle som leder en innsats mot akutt forurensning i kyst- og strandsonen. Først og fremst er prioriteringskartet tenkt for den kommunale beredskapen mot akutt forurensning, herunder den interkommunale beredskapen. Men kartene vil også være nyttig for Kystverket ved en statlig aksjon og også private aktører som på et tidspunkt måtte ha behov for å aksjonere ved egen akutt forurensning.

Miljøressursene vurderes ut fra fire faktorer

Metodikken som ligger til grunn for kartet gir resultater som fastslår hvilke verdier som er viktigst og mest sårbare, og hvilke verdier som forvaltningsmessig er høyest verdsatt.

Begrepet miljøressurs er i denne sammenheng benyttet både om naturlige naturområder– som hekkeområde for sjøfugl – og menneskeskapte anlegg som bruker naturressurser – som for eksempel oppdrettsanlegg. I tillegg inkluderes også naturbaserte aktiviteter, som friluftsliv for eksempel badestrender.

Miljøressursene rangeres ut fra fire faktorer: Om området eller forekomsten finnes naturlig i miljøet, om området eller forekomsten kan erstattes, verneverdi og sårbarhet overfor akutt oljeforurensning. Det nye prioriteringskartet for innsats mot akutt forurensning er utviklet med utgangspunkt i metoden i veileder for miljøprioriteringer i oljevernberedskapen (MOB) fra 1996. Det erstatter de tidligere MOB-sjø-kartene.

Det nye kartet er tilgjengelig i Kystverkets digitale beredskapsløsning
Det vil også bli publisert på Geonorge.

Tverrfaglig samarbeid

  • Miljødirektoratet har utviklet karttjenesten i samarbeid med Kystverket, Statens Kartverk, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkesmannen i Nordland, og de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning i Østfold, Telemark og Salten.
  • Miljødirektoratet har ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av prioriteringskartet.
  • Norkart har bistått med kartløsningen og Akvaplan-niva og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har bistått i arbeidet med grunnlagsdatasettene.
Til toppen