Hopp direkte til innhold

Innseiling Borg havn-prosjektet: Prøvemudringen starter 7. november

Fra mandag neste uke og 2–3 uker fremover blir det anleggsaktivitet i innseilingen til Borg havn. Da starter nemlig Kystverket den varslede prøvemudringen som skal gi økt kunnskap til farleisprosjektet Innseiling Borg havn.

For å bedre fremkommelighet og sjøsikkerhet skal Kystverket mudre og utbedre farleia inn til Borg havn i Fredrikstad kommune. Tiltaket er vedtatt av Stortinget i Nasjonal transportplan (NTP 2022–2033) og er en del av Kystverkets handlingsprogram.

Prøvemudringfelt.jpg

Prøvemudringen som starter neste uke skal foregå i tre ulike prøvemudringsfelt i Røsvikrenna og Borg havn.

- Vi gleder oss til å komme i gang, fastslår prosjektleder Martin Fransson i Kystverket.

Allerede denne uka begynner entreprenøren å rigge seg til ved Borg havn, og gjennomfører de siste beredskaps- og arbeidsmøtene for å sikre en så god gjennomføring som mulig når det starter opp mandag 7. november. Måleutstyret som skal overvåke miljøpåvirkningen begynner også å komme på plass. I tillegg til faste målebøyer i sjøen skal det også gjennomføres en omfattende overvåking og måling med hjelp av mobilt og håndholdt utstyr. Selve anleggsarbeidet skal pågå mandag–lørdag mellom klokken 0700 og 1900.

Skal gi økt kunnskap

– Dette er et lite pilotprosjekt som først og fremst skal skaffe oss mer kunnskap om hvordan vi skal kunne gjennomføre prosjektet på en best mulig måte. Til sammen skal om lag 10 000 kubikkmeter masse fjernes. Om lag halvparten av disse massene er så forurensede at de skal i landdeponi, mens de reneste massene skal i sjødeponi. Slik får vi testet håndteringen av rene og forurensede masser i tillegg til at vi får testet ulike avbøtende tiltak og styrket kunnskapen om disse. Dette gjør vi for å sikre at vi bruker de beste metodene når vi skal begynne på hovedprosjektet, forklarer Fransson.

Gjennom prøvemudringen skal Kystverket kvalitetssikre modeller og utredninger, optimalisere overvåkingsprogrammet og sikre at de valgte metodene bidrar til å minimere miljøpåvirkningen fra tiltaket – altså verifisere, korrigere og forbedre.

– Entreprenøren er like interessert i kunnskapen som kan hentes inn, og har ingenting å tjene på å ta noen som helst slags snarvei. Fokuset er på å få gjort jobben på en best mulig måte, slik at man får verifisert at beregninger som er gjort i utredninger stemmer med virkeligheten og at beste metode er valgt. Økt og kvalitetssikret kunnskap i prosjektet bidrar også til å redusere risikoen for aktuelle tilbydere når entreprenøroppdraget for hovedprosjektet blir lagt ut på anbud, forteller Kystverkets prosjektleder Martin Fransson.

Prøvemudringen er altså et lite pilotprosjekt. Hovedprosjektet innebærer å utdype Røsvikrenna til 12 meters dybde i 90 meter bredde samt utdype snuplassen ved Fuglevikbukta til 11 meters dybde. Utover det skal Kystverket fornye sjømerkene i Røsvikrenna og ved snuplassen.

Bakgrunn

Hvert år renner om lag 15 000 lastebillass med sedimenter fra Glomma ut i havneområdet og innseilingen til havna. Disse legger seg på sjøbunnen og gjør havna og farleia stadig grunnere og mer utfordrende å manøvrere i. Noen steder er det nå to til tre meter grunnere enn på midten av 1990-tallet. Fordi avstanden til sjøbunnen er redusert virvler propellene opp partikler – både rene og forurensede – og sprer dem på nytt i vannet hver gang en båt passerer. Den stadig reduserte dybden har gjort det nødvendig å sette begrensninger i innseilingen, for å ivareta sjøsikkerheten og redusere risikoen for uhell som kan skade både menneskeliv og miljø. Dette påvirker regulariteten og forutsigbarheten for næringslivet som er avhengig av sjøtransporten til/fra havna. Det påvirker også transporteffektiviteten og dermed kostnadsbildet.

Av hensyn til fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg havn, som ligger i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Publisert

Kontakt

Senioringeniør

Olof Martin Fransson /

Relaterte artikler fra kystverket.no

Til toppen