Hopp direkte til innhold

Søk i vår kunnskapsdatabase

I vår kunnskapsdatabase har vi gjort vitenskapelige og erfaringsbaserte kunnskapsrapporter om sjøtransport, miljøberedskap, sjøsikkerhet og sjøveien tilgjengelig for publikum. Her kan du søke og laste ned informasjon om ulike temaer knyttet til våre ansvarsområder.

Gå til kunnskapsdatabasen

Databasen har blitt opprettet etter bestilling fra departementet. Målet var i første omgang å dele informasjon om oljevern fra ulike kilder og aktører i en brukervennlig nettløsning. Løsningen er nå utvidet til å gjelde temaer fra hele Kystverket.

Du kan finne informasjon om oljevern, klima og miljø, sjømerking, utdyping, nærskipsfart, havner og gods, og sjøsikkerhet ‒ for å nevne noen temaer. Du kan blant annet sortere på innholdstype, tema og utgiver. Nytt innhold publiseres fortløpende.

Gjennom våre maritime oppgaver og ansvarsområder har vi opparbeidet oss mye kunnskap om sjøtransport, oljevern og miljøberedskap, sjøsikkerhet og sjøveien. En viktig målsetning for oss er å utvikle, sammenstille og dele kompetanse om Kystverkets virksomhetsområder, slik at dette også kommer samfunnet til gode.

  • Kunnskapsbasen

    Her finner du vitenskapelig og erfaringsbasert informasjon og dokumenter knyttet til vår virksomhet. Bruk filter- eller søkefunksjonen for å finne det du søker etter.
  • Kunnskap om sjøveien

    Gjennom vårt samfunnsoppdrag opparbeider vi oss mye kunnskap om sjøtransport, sjøsikkerhet og miljøberedskap. Vi utvikler, samler og deler vår kompetanse, slik at det også kommer samfunnet til gode.
  • Vårt samfunnsoppdrag

    Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet og har eit todelt oppdrag: legge til rette for sikker, miljøvennleg og effektiv ferdsel i farleiene og i norske havområde, og hindre og avgrense miljøskade ved akutt forureining eller fare for akutt forureining.
Til toppen