Hopp direkte til innhold

Stigende trend i cruisetrafikken

Cruisereiser til norske destinasjoner er populært som aldri før. Kystverkets anløpsstatistikk fra 2019 viser nær 2800 cruiseanløp til norske havner; en økning på 783 anløp over fire år.

 2019 var det over 360 000 flere passasjerer, totalt nesten 4,1 millioner, innom norske cruisedestinasjoner enn i 2018. Vestland er det mest besøkte fylket, etterfulgt av Møre og Romsdal.

I 2019 var det totalt 2759 cruiseanløp til norske destinasjoner. Dette er 212 flere anløp enn i 2018, tilsvarende en økning på åtte prosent.

I Stavanger var det en betydelig økning i cruiseanløp og antall passasjerer fra 2018, med 50 flere anløp og nesten 129 000 flere passasjerer i 2019. Også Tromsø har hatt en betydelig økning i antall cruiseanløp siden 2018, med 40 flere cruiseanløp i 2019.

Søkbar cruisestatistikk for alle

Tallene er hentet fra kystdatahuset.no ‒ Kystverkets datavarehus for maritime data ‒ der statistikk om cruiseanløp nå er tilgjengelig og søkbar for alle.

‒ Vi får jevnt over forespørsler fra eksempelvis studenter, konsulenter og journalister som ønsker statistikk om cruisetrafikk. Siden etterspørselen er så stor gjennom hele cruisesesongen, har vi valgt å gjøre statistikken tilgjengelig og søkbar for alle, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Cruisestatistikken i Kystdatahuset blir oppdatert daglig og viser cruiseanløp per år og måned, etter fylke, kommune og destinasjonshavn, samt antall passasjerer om bord. Man kan også søke på cruiseskipets lengde og bruttotonnasje (BT). Statistikken er basert på ankomstmeldinger som skip med skipstype «Passenger/Cruise» har rapportert i den nasjonale meldingsportalen for skipsfarten ‒ SafeSeaNet Norway. Statistikken inneholder tall fra 1. januar 2010. 

Statistikktoppen ‒ cruiseanløp

  • I 2019 var de mest besøkte cruisedestinasjonene Bergen (338), Stavanger (236), Geiranger (210), Ålesund (177), Tromsø (158) og Flåm (157).
  • I 2019 lå Stranda kommune på statistikktoppen med 354 anløp, etterfulgt av Bergen med 338 anløp. I 2018 lå Bergen kommune på topp med 350 anløp, mens Stranda kommune hadde 308 anløp. I Stranda kommune finner vi destinasjonene Geiranger og Hellesylt*.
  • I 2019 var det flest cruiseanløp i juni måned (683 i juni og 565 i juli), mens det i 2018 var flest cruiseanløp i juli måned (655 i juli og 644 i juni).

Antall passasjerer er det antallet som er rapportert om bord på seilasen til destinasjonen, og ikke det antall personer som går i land på den enkelte destinasjon. Ved de fleste cruiseanløp vil likevel antall passasjerer om bord og antall passasjerer som går i land være tilnærmet like. Spesielt for Hellesylt er antall passasjerer i Kystverkets statistikk høyere enn i statistikker som viser antall personer som har vært i land. 

Kystdatahuset

  • Kystdatahuset er en digital løsning der Kystverket deler informasjon om skipsbevegelser, seilingsmønster, trafikktyper og skipsanløp.
  • Dataene er strukturert, vasket og beriket med skipsinformasjon for å gi rask og fyldig informasjon om skip og deres bevegelser.
  • Statistikken blir hentet fra to datakilder. Den ene er AIS-data som til enhver tid registrerer ID, fart, posisjon og kurs til større fartøy som går langs norskekysten. Den andre kilden er SafeSeaNet Norway, en nasjonal meldingsportal der skip melder ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter.
Til toppen