Hopp direkte til innhold

Foredragsholdere

Her er noen av årets foredragsholdere.

Her er årets foredragsholdere - lista oppdateres fortløpende.

Foredragsholdere 2023

 • Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran 

  Bjørnar Skjæran.jpg

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)

  Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråden har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken (formelt organisert under Samferdselsdepartementet fram til 1. januar 2022). 

 • Odd Willy Brude, DNV

  Odd Willy Brude.jpg

  Odd Willy Brude jobber som seniorkonsulent i DNV innenfor området miljørisiko og oljevernberedskap. Han har jobbet innenfor dette fagfeltet i 25 år og har deltatt i utvikling av mange beslutningsstøtteverktøy og utvikling av analysemetodikk. Odd Willy har vært prosjektleder for en rekke utredninger og analyser knyttet til akutt forurensning både for nasjonale og internasjonale myndigheter og operatører.  

 • Anette Fischer, Miljødirektoratet

  Portrett 1 31.8.23.jpg

  Anette Fischer – Jurist og beredskapskoordinator for natur og miljøhendelser i Miljødirektoratet. Utdannet ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, og begynte i Statens forurensnings tilsyn i 1998, og var blant annet jurist for oljevernavdelingen i Horten, før denne ble overført til Kystverket. Jobber blant annet med beredskap mot akutt forurensning, regulering av petroleumsvirksomheten, tilsyn, forurensning og avfall på Svalbard, miljøkrim og bistandsprosjekter.  

   

 • Nils Ove Sollid, Kystverket

  Nils_Ove_Kystverket.jpg

  Nils Ove Sollid er senioringeniør ved Miljøberedskap i Kystverket, avdeling Operasjon og samordning, med arbeidssted Tromsø. Han har jobbet i Kystverket i 2 år og vært Kystverkets prosjektleder på Fiskebølprosjektet siden 2021. Han har mange års erfaring fra brannvesen og IUA. 

 • Kristin Collier Valle, NORBIT Oceans

  Bilde Kristin Valle (002).jpeg

  Kristin Collier Valle jobber som miljørådgiver for NORBIT Oceans. Vi jobber i det maritime segmentet med sonar-teknologi, kameraløsninger, radar, GIS-software og belysning til oppdrettsnæringen.   

 • Nastasia Johana Freyria, McGill University

  Nastasia_Freyria_bilde.png

  Dr. Freyria is a Postdoctoral researcher in Pr. Whyte's team at McGill University, Montréal. She obtained her PhD in oceanography on the adaptive responses of Arctic microbial phytoplankton communities in the Arctic North Water and how environmental factors impact these communities. She is currently working on natural attenuation of Arctic microbial communities and finding best bioremediation approach to tackle potential oil spills in Arctic beaches.  

 • Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

  Hallvard_Strom.JPG

  Hallvard Strøm er seksjonsleder og forsker ved Norsk Polarinstitutt, og leder gruppen som jobber med terrestrisk økologi og sjøfugl. Han er sjøfugløkolog med fokus på populasjonsdynamikk, utbredelse og miljøgifter i arktiske sjøfugler. Strøm er arktisk koordinator i det nasjonale sjøfuglprogrammet SEAPOP og er leder for det internasjonale sporingsprogrammet for sjøfugl – SEATRACK. 

 • Hans Petter Mortensholm, Kystverket

  Hans-Petter Mortensholm 1.jpg

  Hans Petter Mortensholm er direktør for Miljøberedskap i Kystverket og ansvarlig for statens beredskap mot akutt forurensing i Norge. Han er blant annet utdannet på Sjøkrigsskolen og har mange års erfaring fra operativ tjeneste i Sjøforsvaret. Mortensholm begynte i Kystverket i 2007 og har jobbet mye med forurensing fra skipsvrak og har blant annet erfaring fra aksjonsledelse av statlige oljevernaksjoner. Mortensholm ble ansatt som direktør Miljøberedskap i mars 2021. 

 • Øyvind Rinaldo, Kystverket

  Øyvind_Rinaldo_foto Lill Haugen_SH.jpg

  Øyvind Rinaldo er seniorrådgiver i miljø- og analyseavdelingen i miljøberedskap, Kystverket. Rinaldo jobber med analyse og statistikk knyttet til beredskap mot akutt forurensning. De senere årene har han vært produkteier for utviklingen av miljørisikoanalyseverktøyet EnviRisk. Verktøyet digitaliserer store deler av analyseprosessen, slik at mer tid kan brukes på beskrivelse av funnene. EnviRisk ble for første gang brukt i forbindelse med beredskapsanalysen Kystverket publiserte i 2022. Rinaldo har også vært involvert i FoU-arbeidet i miljøberedskap, og sitter i referansegruppene for CIRFA (Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations) og Norges hittil største forskningsprosjekt, Arven etter Nansen. 

 • Trond Lindheim, Spilltech

  Trond.jpeg

  Trond Lindheim er produktansvarlig og oppstarter av SpillTech - som har som formål å finne optimale løsninger for utfordringer innen oljevern, flomvern og eierløst marint avfall. Tidligere arbeid har også stort sett dreid seg om å finne tekniske løsninger på miljømessige utfordringer, fra «sur nedbør» (rense SO2 fra røykgasser) via pnaumatisk transport/ industristøvsugere  til mye innen oljevern. 

   

 • Ingvild Liland, Kystverket

  ingvild-skeie-liland.jpg

  Ingvild Skeie Liland er seniorrådgiver i staben for miljøberedskap i Kystverket. Hun har vært prosjektleder for Forum for framtidas oljevern siden 2020, og i år trer hun også inn i rollen som programleder. Liland har ansvar for Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern, og har et stort engasjement for FoU-initiativ som kan styrke norsk oljevern. Hun har tidligere jobbet som feltspesialist offshore for Baker Hughes med hovedoppgaver innen brønnkontroll. Liland har erfaring fra internasjonale samarbeidsprosjekter, og leder for tiden ekspertgruppen for Marine Environmental Response (MER EG) i EPPR.  

 • Jørn Selvik, TESS

  Jørn Selvik.jpg

  Jørn Selvik har arbeidet med teknisk salg og beredskap i TESS i mer enn 25 år. Han har vært Tess-representant i NOSCA-klyngen siden 2009. 

 • Oddbjørn Larsen, Tiepoint 

  Oddbjørn Larsen kopi.png

  Oddbjørn Larsen er Chief Data Analyst i Tiepoint. Han har en mastergrad i Biovitenskap fra Nord universitet, der han også var ansatt og jobbet med 3D-modellering og GIS. 

 • Ingrid Johanne Lauvrak, Kystverket

  Ingrid_bilde.jpg

  Ingrid Johanne Lauvrak er seniorrådgiver i Kystverket, virksomhetsområdet for miljøberedskap. 

  Ingrid er naturforvalter og har jobbet med et bredt spekter av miljøfaglige tema i Kystverket siden 2003. Forurensende stoffers egenskaper, konsekvenser for miljøet av akutte utslipp og tiltak for å begrense skader, samt analyser som grunnlag for utforming og dimensjonering av beredskap mot akutt forurensning, utgjør hovedinnholdet i arbeidsoppgavene hennes. 

 • Stepan Boitsov, Havforskningsinstituttet

  Stepan_bilde.png

  Stepan Boitsov er forsker på Havforskningsinstituttet. Stepan jobber med organiske miljøgifter i marine organismer og sedimenter, og er med i Kystverkets «Rådgivende gruppe mot akutt forurensning»

 • Jan-Olaf Kristoffersen

   

   

  Jan Kristoffersen.jpg

Til toppen