Hopp direkte til innhold
Foto: Wirestock/AdobeStock

Kystverket 50 år!

I 1974 ble Norsk Fyrvesen, Norsk Losvesen og deler av Norsk Havnevesen slått sammen til én statlig etat; Kystdirektoratet, som senere ble Kystverket.

Vi feirer altså i år våre første 50 år som én etat, i vår tjeneste for en sikker, bærekraftig og effektiv sjøferdsel langs kysten vår – en oppgave som nå kanskje er viktigere enn noen gang.

Visjonen vår er å utvikle kysten og havområda til verdens sikreste og reneste. Vi har kontinuerlig tilpasset oss og omfavnet innovasjon og ny teknologi for å møte utfordringene. Gjennom samfunnsoppdraget vårt, som nå også omfatter miljøberedskap, jobber vi for samfunnssikkerhet, bosetting og verdiskaping langs kysten vår. Rollen vår i totalforsvaret er mellom anna å sikre en trygg vei for samfunnet, også i framtiden.

Vi må også huske at kompetansen vår er forankret i menneskene i etaten, og i vårt kunnskapsgrunnlag, med utvikling og innovasjon. Det gjør oss i stand til å arbeide for en enda tryggere, og enda mer effektiv og klimavennlig sjøvei. Med troen på at sjøveien forblir Norges livsnerve, ruster vi oss for de kommende 50 årene.

50-årsmarkering

Vi planlegger en liten markering av jubileet i Ålesund tirsdag 28. mai, der vi inviterer et knippe av våre nærmeste venner og samarbeidspartnere.

Programmet er fortsatt under utvikling, men vi legger opp til et faglig seminar med både foredrag og panelsamtaler.

PROGRAM KYSTVERKET 50 ÅR

1000–1030

Servering av kaffe/te/småsnack/frukt

Dagens konferansier: Frode Skjævestad, Kystverket

1030–1100

TEMA: SJØVEGEN – VIKTIGERE ENN NOEN GANG?

 

 

Velkommen ved kystdirektøren

Einar Vik Arset

 

Presentasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet

Kristina Sigurdsdottir Hansen

 

Tilbakeblikk – frisk 50 åring med historiske røtter

Espen Frøysland, Kystverkmusea

 1100–1145

TEMA: NÆRINGSUTVIKLING LANGS KYSTEN VÅR

 

 

Kystverkets utvikling av infrastrukturen langs kysten – viktig for næringslivet?  

Per-Åge Hansen, Hammerfest Havn KF

 

Lostjenesten – en viktig støtte for næringsvirksomhet langs kysten 

Sandra Bratland, Carnival Norway

 

Panelsamtale:
Hvordan skal Kystverket jobbe for å utvikle næringskjedene langs Kysten?

Elise Fiske, Maritimt Forum Nordvest (moderator)
Bent Martini, Havila Kystruten
Leif Steinar Alnes, Nesbakk AS
Johnny Welle, Kartverket

1145–1240

Lunsj

 

1240–1335

TEMA: BEREDSKAP OG TOTALFORSVAR - KYSTVERKETS ROLLE

 

 

Kystverket og Kystvakten – sammen for sikkerheten

Øystein Flatval-Larsen, Kystvakten

 

Panelsamtale:
Hvor er vi på vei i et samfunnssikkerhets- og geopolitisk perspektiv, og hvordan blir Kystverkets rolle i dette? 

Nina Buvang Vaaja, Kystverket (moderator)
Arve Dimmen, Kystverket
Jon Halvorsen, Hovedredningsentralen
Elisabeth Aarsæther, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Toril Charlotte Kobbeltvedt, Rederiforbundet

1335–1355

Kaffepause

 

1355–1500

TEMA: DET GRØNNE SKIFTET LANGS KYSTEN VÅR – OG DEN GRØNNE LINJEN I KYSTVERKET

 

 

Når uhellet er ute! Northguider havarerte utenfor Svalbard og 300 000 liter diesel kunne lekket ut.

Kjerstin Askholt, tidligere sysselmester

 

LANSERING: MarU – beregning av utslipp fra sjøfarten 

Nora Helen Lund Lyngra, Kystverket

 

Nye oljer, ny beredskap – hvordan IMAROS skal møte utfordringene med lavsvoveloljer

Silje Berger, Kystverket

 

Gir tilskudd grønnere havner? 

Ingvar Mathisen, Oslo Havn KF

 

Panelsamtale:
Kystverket i det grønne skiftet

Tore Relling, Kystverket (moderator)
Elise Fiske, Maritimt Forum Nordvest
Eivind Dale, DNV
Toril Charlotte Kobbeltvedt, Rederiforbundet

1500–1700

Tapas – og mulighet for å besøke vårt hybride multifunksjonsfartøy OV Hekkingen

 

Med forbehold om endringer.

Til toppen