Hopp direkte til innhold

Gamle farvannsskilt må erstattes med nye innen 2022

Eksisterende godkjente farvannsskilt som ikke tilfredsstiller kravene etter gjeldende forskrift om farvannsskilt, må byttes innen 31. desember 2022.

Dette betyr at alle som eier slike skilt i løpet av 2022 må erstatte de gamle skiltene med nye. Kravet om at gamle skilt skal skiftes ut med nye følger av forskrift om farvannsskilt § 10.

Det å sette opp nye skilt krever i utgangspunktet tillatelse fra Kystverket. Dette følger av havne- og farvannsloven § 10. Kravene til søknadens innhold er inntatt i forskrift om farvannsskilt § 4.

Det kreves ikke tillatelse til å endre skilt dersom eier kun etterkommer plikten som følger av forskrift om farvannsskilt § 10. Man kan altså bytte ut et gammelt skilt med nytt, såfremt verken budskap, innhold, plassering mv. endres. Dette gjelder imidlertid ikke for endring av skilt som markerer luftspenn siden kravene til sikkerhetsavstand har endret seg over tid (se nedenfor).

Nye skilt må være synlige på minst samme avstand som eksisterende skilting. Tabell med angivelse av hvilken størrelse som kreves for aktuell leseavstand er inntatt i forskrift om farvannsskilt vedlegg 1. 

Når nytt skilt er satt opp i samsvar med gjeldende forskrift om farvannsskilt, skal eier umiddelbart gi melding om dette til Kystverket, jf. § 3.

For å få tilsendt filer til bruk i produksjon av skilt, til illustrasjoner, trykksaker etc., kontakt Lill Therese Opsahl Haugen på

Til toppen