Hopp direkte til innhold

§ 5 Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn

Kommunen kan med hjemmel i havne- og farvannsloven § 5 gi forskrift om midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn. Myndigheten til å gi forskrift etter bestemmelsen er lagt til «kommunestyret selv». Dette betyr at kommunestyret ikke kan delegere myndigheten, men må fastsette forskriften selv.

Til toppen