Hopp direkte til innhold

§ 9 Regulering av bruk av kommunens sjøområde

Kommunen kan fastsette enkeltvedtak og forskrifter etter § 9 om bruk av kommunens sjøområde. Slike forskrifter er ikke begrenset til fritidsfartøy, men kan gjelde for alle typer fartøy.

Med unntak for regulering etter § 9 første ledd bokstav a), kan kommunen fastsette slike forskrifter uten godkjenning.. Forskrifter om oppankring og om bruk av ankringsposisjoner for fartøy som skal anløpe havn etter bokstav a) skal godkjennes av Kystverket for å være gyldige.

Enkelte reguleringer etter § 9 bør kartfestes i kommunens FKB (Felles KartdataBase) og meldes til Kartverket slik at reguleringene kan varsles i Etterretninger for sjøfarende og påføres navigasjonsprodukt. Kommunen kan selv kontakte Kartverket for å avklare dette.

Til toppen