Hopp direkte til innhold

Opplag av fartøy

Opplag av fartøy eller oljeinstallasjoner skjer når fartøyet mv. i en lengre periode ligger uvirksom, uten last eller oppdrag. Ofte vil besetningen være sterkt redusert.

Oppankring i forbindelse med gjennomfart eller i påvente av kaiplass regnes ikke som opplag.

Etter havne- og farvannsloven § 17 er det forbudt å bruke eller etterlate et fartøy mv. slik at det kan være til fare eller ulempe for bruken av farvannet. Dette omfatter også oppankring av fartøy. Myndigheten kan derfor gi pålegg om flytting av et oppankret fartøy dersom vilkårene i § 17 er oppfylt.

Generelt kan det legges til grunn at opplag i farvannet er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 14, mens opplag ved kai/i havn i utgangspunktet ikke er det.

Til toppen