Hopp direkte til innhold

Losberedskapsavgift

Losberedskapsavgift må betales av alle lospliktige fartøyer uansett om statslos nyttes eller ikke.

Betalingsplikten inntrer når fartøyet passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- eller utseiling, eller når fartøyet tar statslos om bord utenfor avgiftsbelagt farvann.

Fartøy som har statslos om bord skal betale losingsavgift i tillegg til losberedskapsavgift.

Årsavgift

De betalingspliktige kan betale losberedskapsavgift i form av en årsavgift i stedet for å betale for hver enkelt seiling. Årsavgiften gjelder for hele året og betales forskuddsvis med 1/4 pr kvartal. Avgiftspliktige fartøy som hovedsakelig seiler innenfor grensen for avgiftsbelagt farvann eller mellom norske havner skal betale losberedskapsavgift i form av årsavgift.

Detaljer om farledsbevis må rapporteres

Fartøy som oppfyller losplikten ved å ha navigatør med farledsbevis skal i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet oppgi hvilket farledsbevis som benyttes for det enkelte seilas. Mangelfull rapportering av hvilket farledsbevis som er benyttet vil medføre en administrasjonsavgift på kr 1 500,-.

Satser

Satser for losberedskapsavgift fra og med 1. januar 2021:

Ved innseiling og utseiling betales kr 1,00 pr. BT for de første 3 000 BT og kr 0,83 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Årsavgift

  • For fartøyer t.o.m. 8 000 BT er fritatt
  • For fartøyer f.o.m. 8 001 BT t.o.m. 10 000 BT kr 63,55
  • For fartøyer over 10 000 BT kr 77,30

Eksempel på losberedskapsavgift for fartøy på 9 000 BT:

  • Anløp (inn og ut): ((3 000 BT x kr 1,00) + (6 000 BT x kr 0,813)) x 2 = kr 15 960,-.
  • Årsavgift for ubegrenset antall anløp: 9 000 BT x kr 63,55 = kr 571 950,-.

For fartøy på 9 000 T tilsvarer årsavgiften avgiften for 36 anløp (72 inn- og utseilinger). For fartøy større enn 10 000 BT tilsvarer årsavgiften 46 anløp.

Miljørabatt - ESI

Fartøy registrert med 50 poeng eller mer på skipsmiljøindeksen ESI får 100 prosent rabatt i losberedskapsavgift. Dette gjelder både avgift ved enkeltanløp og årsavgift.

Registrering av skip i Environmental Ship Index (ESI) gjøres på www.environmentalshipindex.org

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
Til toppen