Hopp direkte til innhold

Losingsavgift

Losingsavgift må betales når fartøyer nytter statslos, og kommer i tillegg til losberedskapsavgift. Denne avgiften betales ikke når fartøyet har navigatør med farledsbevis eller når fartøyet gis dispensasjon (tillatelse til å seile uten los om bord).

Losingsavgiften betales i form av timesatser, minimum tre timer. Timesatsen er differensiert etter fartøyets størrelse på følgende måte:

Timesats for losingsavgift

Tonnasje Timesats (2024)
Fra 0 til og med 1 000 BT  kr 1824,-
Fra 1 001 til og med 2 000 BT  kr 2291,- 
Fra 2 001 til og med 4 000 BT kr 2701,-
Fra 4 001 til og med 8 000 BT  kr 3100,-
Fra 8 001 til og med 12 000 BT kr 3395,-
Fra 12 001 til og med 20 000 BT kr 3773,-
Fra 20 001 til og med 30 000 BT kr 4125,-
Fra 30 001 til og med 50 000 BT  kr 4420,-
Fra 50 001 til og med 100 000 BT  kr 4708,-
Fra 100 001 BT og over kr 5013,-

Bestillingsavgift

Bestillingsavgift kan tillegges losingsavgiften dersom losbestillingen ikke er gjort elektronisk via den elektroniske internettjenesten til Kystverket minst 24 timer før starttidspunkt for losoppdraget (Svalbard 72 timer). Bestillingsavgift kan også tillegges bestillinger av los hvor starttidspunktet bekreftes mindre enn to timer før losoppdraget skal starte.

Endring av losbestilling

Endring i losbestillinger hvor avgangstidspunktet er bekreftet av bestiller kan medføre en ombestillingsavgift for hver endring. Det kan tillegges flere avgifter på samme losoppdrag. Bestillingsavgift og ombestillingsavgift er kr 1 500,-.

Ved kansellering av losoppdrag på Svalbard mindre enn 48 timer før starttidspunktet, ilegges fartøy en avbestillingsavgift på kr 10.000,-.

Kontakt

Seniorrådgiver

Harald Borgø /
Til toppen