Hopp direkte til innhold
Sortering på

Søkeresultat

Undersøkelser av fisk, Trans Carrier-forliset

Last ned

Undersøkelse av mageinnhold i fiskeyngel og kystnære fiskearter etter utslippet av plastpellets fra Trans Carrier.

Rapport Publisert Oppdatert

Undersøkelser av fisk, Trans Carrier-forliset

Last ned

Undersøkelse av mageinnhold i fiskeyngel og kystnære fiskearter etter utslippet av plastpellets fra Trans Carrier.

Rapport Publisert Oppdatert

Undersøkelser av døde ærfugl, Trans Carrier

Last ned

Undersøkelser av døde ærfugl fra ytre Oslofjord i forbindelse med utslipp av plastpellets fra Trans Carrier.

Rapport Publisert Oppdatert

Undersøkelser av døde ærfugl, Trans Carrier

Last ned

Undersøkelser av døde ærfugl fra ytre Oslofjord i forbindelse med utslipp av plastpellets fra Trans Carrier.

Rapport Publisert Oppdatert

Erfaringer fra plastpelletsaksjonen - Trans Carrier

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Erfaringer fra plastpelletsaksjonen - Trans Carrier

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Erfaringer fra plastpelletsaksjonen - Trans Carrier

Last ned

Rapport med fokus på rensemetoder på strand.

Rapport Publisert Oppdatert

Experience from the plastic pellets incident - Trans Carrier

Last ned

Report focusing on shoreline clean-up methods.

Rapport Publisert Oppdatert

Experience from the plastic pellets incident - Trans Carrier

Last ned

Report focusing on shoreline clean-up methods.

Rapport Publisert Oppdatert

SCAT under norske forhold

Last ned

Presentasjon av Silje Berger (Kystverket).

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Ann Helen Ernstsen - Synergier

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Rune Bergstrøm - Modellering av havstrømmer

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Tide Carrier.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Experience from the plastic pellets incident

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Experience from the plastic pellets incident

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelser håndtert i 2020

Last ned

Rapport om hendelser med akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning. Mars 2020

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

KHK2022 - Tomas Solstad.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2020

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2020

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Kystverkets beredskapsanalyse 2022

Last ned

Presentasjon av Rune Bergstrøm (Kystverket)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Spill of Opportunity

Last ned

Referat fra workshop.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Tranøy fyr

Last ned

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Referat_Spill_of_Opportunity_Workshop2022.docx

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverkets beredskapsanalyse 2022

Last ned

Presentasjon av Rune Bergstrøm (Kystverket)

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverkets årsmelding 2021

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2017.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Teknologi og teknologiutvikling i Kystverket

Last ned

Teknologi og teknologiutvikling i Kystverket - Internt NTP-utredning 2025-2036

Rapport Publisert Oppdatert

Vedlegg til sannsynlighetsanalyse

Last ned

Vedlegg til Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Analyse av sannsynligheten for ulykker med tap av menneskeliv og akutt forurensning fra skipstrafikk i norske farvann.

Rapport Publisert Oppdatert

Teknologi og teknologiutvikling i Kystverket

Last ned

Kystverket (2022).

Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2017.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Endringer i rutetiltakene

Last ned

Endringer i rutetiltakene i norsk økonomisk sone fra 1. juni 2021

Brosjyre Publisert Oppdatert

Risikolaststatistikk 2011.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Årsaksanalysen FINAL Rev 0.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverkets handlingsprogram 2018-2029

Last ned

Handlingsprogrammet er en konkretisering av Kystverkets planer for 2018-2029. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Regulation on vessels’ notification obligations

Last ned

Regulation on vessels’ notification obligations under the Harbour and Fairways Act - Unofficial translation

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Regulation on vessels’ notification obligations under the Harbour and Fairways Act

Last ned

Regulation on vessels’ notification obligations under the Harbour and Fairways Act - unofficial translation

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

ISPS-nytt nr. 3-2021.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Deliverable D3-2 Summary of WP3.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Veileder for utarbeidelse av sårbarhetsvurderinger PFSA for havneanlegg_versjon 1 2016.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

EU regulation 725 2004.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

EU regulation 725 2004.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

EU regulation 725 2004.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Feltnotat - sampling av sil innenfor og utenfor Leirpollen, Tanafjorden. Data fra seks tokt mars-juni 2017 og tre vintertokt 2018

Last ned

Kirkemoen, O, Coleman, J.E, Haugen, T.O, Ruud, T. (2019) Feltnotat - sampling av sil innenfor og utenfor Leirpollen, Tanafjorden. Data fra seks tokt mars-juni 2017 og tre vintertokt 2018. Naturrestaurering AS. NRAS-notat 2018-04-20 (oppdatert 20.05.2019).

Rapport Publisert Oppdatert

Analyse av ulykkesstatistikk FINAL Rev 0.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Status om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2016

Last ned

Status 2016 omhandler temaene skipstrafikk, godstransport og klima, og inneholder artikler om bl.a. alderssammensetning av flåten, rutetilbudet langs norskekysten og klimagassutslipp.

Rapport Publisert Oppdatert

Statusrapport 2016

Last ned

Kystverkets statusrapport 2016 - status for skipstrafikk, godstransport og klimagassutslipp

Rapport Publisert Oppdatert

KS1 - Samfunnsøkonomisk analyse

Last ned

13. mars 2012. Stad skipstunnel.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Statusrapport 2016

Last ned

Kystverkets statusrapport 2016 - status for skipstrafikk, godstransport og klimagassutslipp

Rapport Publisert Oppdatert

Samfunnsøkonomisk analyse av fiskerihavn Røst

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

EJN_VR-simulators-in-the-NCA-Approved.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Status 2022

Last ned

Statusrapporten om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2022 presenterer oppdatert kunnskap fra Kystverket om ulike tema relatert til sjøtransport, havn og tilgrensende tema. Status 2022 fokuserer på tre hovedtema: Næringslivets transporter, Transportplanlegging, samt Miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Rapport Publisert Oppdatert

Status 2022

Last ned

Statusrapporten om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2022 presenterer oppdatert kunnskap fra Kystverket om ulike tema relatert til sjøtransport, havn og tilgrensende tema. Status 2022 fokuserer på tre hovedtema: Næringslivets transporter, Transportplanlegging, samt Miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Rapport Publisert Oppdatert

Status 2022

Last ned

Statusrapporten om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2022 presenterer oppdatert kunnskap fra Kystverket om ulike tema relatert til sjøtransport, havn og tilgrensende tema. Status 2022 fokuserer på tre hovedtema: Næringslivets transporter, Transportplanlegging, samt Miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Rapport Publisert Oppdatert

Status om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2017

Last ned

Status 2017 har flere artikler om havnens rolle i godstransportsystemet – både på kostnadsbildet, næringsvirksomhet og oversikt over alternative drivstoff.

Rapport Publisert Oppdatert

Status om skipstrafikk og godstransport til sjøs 2017

Last ned

Status 2017 har flere artikler om havnens rolle i godstransportsystemet – både på kostnadsbildet, næringsvirksomhet og oversikt over alternative drivstoff.

Rapport Publisert Oppdatert

Status 2017

Last ned

Kystverkets statusrapport 2017 - status for skipstrafikk, godstransport og havn

Rapport Publisert Oppdatert

Forebyggende sjøsikkerhet i norske farvann - i dag og frem mot 2040

Last ned

Sjøsikkerhetsanalysen 2014 i brosjyreformat

Brosjyre Publisert Oppdatert

Kystverket_status_2023_endelig_versjon.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverket_status_2023_endelig_versjon.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Status 2023

Last ned

Rapporten gir oppdatert kunnskap om samfunnssikkerhet, næringslivets transporter, sjøtransportens klimautfordring, digitalisering og innovasjon.

Rapport Publisert Oppdatert

Status 2023

Last ned

Kystverket (2023).

Rapport Publisert Oppdatert

Nasjonal beredskapsplan

Last ned

Den nasjonale beredskapsplanen forteller hvilket ansvar og roller de ulike beredskapsaktørene har ved en hendelse som medfører akutt forurensning. Dette er revidert utgave av planen fra 2015.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Nasjonal plan - Beredskap mot akutt forurensning og ved fare for akutt forurensning i Norge (2020).pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Sjøsikkerhetsanalyse 2022 med underrapporter.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Strandrensning etter oljeforurensning

Last ned
Veileder Publisert Oppdatert

Strandrensning etter oljeforurensning.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2015

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Kystverket_status_2024_dobbeltsider.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Status 2024

Last ned

Artikkelsamlingen gir et innblikk i viktige hovedtema for sjøtransporten, med fagartikler som tematisk er innrettet mot fire samfunnsendringer: • Samfunnssikkerhet - totalforsvar og Kystverkets rolle • Fremtidens sjøtransport og havn • Klima og miljø • Digitalisering og innovasjon

Rapport Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2015

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Strandrensning etter oljeforurensning.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Nasjonal plan - Beredskap mot akutt forurensning og ved fare for akutt forurensning i Norge (2020).pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverkets sluttrapport med vurderinger og anbefalinger - Sjøsikkerhetsanalysen 2022 FINAL.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Prognoser for utvikling i drivstoffopptak 2026-2060

Last ned

Kystverket, DNV (2022).

Rapport Publisert Oppdatert

Kystverkets årsmelding 2020

Last ned
Rapport Publisert Oppdatert

Prognoser for skipstrafikken mot 2040

Last ned

Delrapport til Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Delrapport: Prognoser for skipstrafikken mot 2040

Andre dokumenter Publisert Oppdatert
Til toppen