Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 25/26

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 21

Type hendelse Antall hendelser Utslipp (liter)
Grunnstøting 3 2
Fartøy i drift 2 0
Fartøy i brann 1 10
Øvrige skipshendelser 4 52
Offshore 1 400
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 4 3
Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde) 1 4
Landtransport 1 5
Andre landbaserte hendelser 5 951
Totalt fordelt på hendelsestyper* 22 1 427
Totalt 22 1 427

*Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Fritidsbåt 24 fot, gått på Ertsvikskjæret, Hurumlandet, Asker kommune, Viken 110 meldte om grunnstøtt fritidsbåt. Det kom noe utslipp. Saken er håndtert lokalt og avsluttet i vakten.

Fartøyet Spartacus (LG6476) grunnberøring ved Tranøya, Ørland kommune Melding fra Sjøfartsdirektoratet om grunnberøring. Ikke meldt om utslipp. Sak tatt til etterretning.

Fartøyet Canmar (IMO 9075369) grunnstøtt og vanninntrengning sørvest av Straume, Bø i Vesterålen, Nordland Lasteskipet Canmar grunnstøtte vest for Bø. Det tok inn noe vann, men det var ikke utslipp fra fartøyet. To redningsskøyter var raskt på stedet og fikk slept fartøyet til kai i Stokmarknes. Hendelsen ble ledet av HRS. Sak avsluttet vakten.

Fartøy i drift

Fartøyet UBC CORK; Drifter 7 nm vest av Lista Fyr, Nordsjøen NOR VTS meldte om kort maskinstans grunnet lekkasje i hydraulikkrør. Fartøyet var i gang etter en time. Saken avsluttet.

Fartøy i brann

35 fots fritidsbåt i brann og sunket vest av Hammerfest, Troms og Finnmark NOR VTS meldte om brann i fritidsbåt. Restene av båten sank på over 100 meter. Ikke meldt om forurensning. Hendelsen avsluttet i vakten.

Øvrige skipshendelser

Fritidsbåt 20 fot, sunket Austrått Kai, Ørland kommune, Trøndelag 110 Meldte om sunket 20 forts båt. Noe diesel og hydraulikkolje ombord. Båten ligger grunt og hendelsen håndteres kommunalt.

Fritidsbåt 22 fot sunket, Mjøsa, Sveastranda Camping, Gjøvik kommune, Innlandet Gjøvik brannvesen meldte om sunken fritidsbåt. Det var oljefilm på sjøen, og hendelsen ble håndtert av lokalt brannvesen. Kommunen er ansvarlig for videre oppfølging. Sak avsluttet i vakten.

Normand Ferking (IMO 9361770) utslipp av hydraulikkolje ved kai, Mongstad forsyningsbase Fedje VTS meldt om lite utslipp av hydraulikkolje fra fartøy. Basen aksjonerte med bruk av ulike dispergeringsmidler. Hendelsen er håndtert, men det ble ikke sendt kontrollskjema til Kystverket. Denne prosedyren virket basen å være ukjent med. Det gjenstår oppfølging mot Miljødirektoratet for å se nærmere på rutiner og regler.

To fritidsbåter havarert under slep, Nordre Skarvbogvika, Øygarden, Vestland Øygarden kommune meldte om to havarerte småbåter i forbindelse med slep. De hørte om Kystverket kunne bistå for å fjerne vrakene fra en vik, men fikk tilbakemelding om at denne saken skal håndteres kommunalt. Sak avsluttet i vakten.

Offshore

Seven Viking (IMO 9619373) utslipp av 400 liter MEG til sjø, Trollfeltet Seven Viking meldte om utslipp på Troll. Mdir bedt om å følge opp, ref. vedlegg 4. Sak avsluttet i vakten.

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av oljeflak, Utenfor Askholmen ved Drøbakk, Frogn Kommune, Viken Horten VTS meldte om observasjon av olje på sjøen utenfor Drøbak. Det ble av Kystverket vurdert som ikke aksjonerbart. Sak avsluttet.

Observasjon av oljeflak innseiling til Homborsund, Grimstad kommune, Agder Kystradio Sør meldte om tynt oljeflak, sannsynligvis driftet mot land. Ikke aksjonerbart og sak avsluttet.

Observasjon av oljeflak Kverntanen, Sandehavna, Holmestrand Kommune, Vestfold og Telemark 110 meldte om oljeflak i småbåthavn. Ikke aksjonerbart og sak avsluttet.

Observert mulig akutt forurensning i vassdrag (ukjent kilde)

Utslipp i Glomma fra ukjent kilde, Stranda 1 Auli, Nes Kommune, Viken 110 meldte om oljefilm i Glomma. Det ble iverksatt lokale tiltak for oppsamling. Kilden ble etterhvert funnet, og det er nå ryddet opp. Saken er avsluttet i vakten.

Landtransport

Lekkasje av hydraulikkolje, Bjørntvedtvegen 93, Skien, Vestfold og Telemark Skien brann meldte om utslipp via Bris-skjema. Hendelsen tatt til etterretning.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp 200-300 liter hydraulikkolje , fra gravemaskin, Gulevegen, Bremanger kommune, Vestland 110 meldte om slangebrudd i gravemaskin. Saken ble håndtert lokalt og er avsluttet i vakten.

Blueshine observert i Vallø båthavn, Tønsberg, Vestfold og Telemark Vestfold brann meldte om blueshine i båthavn. Saken håndtert lokalt og avsluttet i vakten.

Scandic hotell Lillehammer, utslipp av glykol til grunn, Turisthotellvegen 6, Lillehammer, Innlandet 110 meldt om utslipp av ca. 600 liter utblandet glykol for noen dager siden.

Fare for akutt forurensning etter slukking av brann, Rasengveien 1 i Varangerbotn, Nesseby, Troms og Finnmark Bekymringsmelding fra Statforvalteren om mulig forurensning etter slukking av brann. Saken følges ikke videre opp fra vakten, såfremt det ikke kommer opplysninger om akutt forurensning.

Utslipp av diesel fra privat tank til grunn og sjø, Bergsfjordveien 142, Loppa, Troms og Finnmark Hammerfest BR meldte om utslipp fra oljetank. Utslippet skjedde for en tid tilbake, men ble meldt først for noen dager siden. Det jobbes med å innhente mer informasjon om hendelsen. Det vil bli gitt pålegg i saken ogsaken følges opp av påtroppende vaktlag.

Til toppen