Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 40/41

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 9

Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 5 0
Fartøy i drift 1 0
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 1 50
Industri 1 500
Andre landbaserte hendelser 1 2 000
Totalt fordelt på hendelsestyper* 9 2 550
Totalt 9 2 550

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper. 

Korte sammendrag av hendelsene

Skipshendelser

Fartøyet TERMAR (LG2961) grunnstøtt ved Husvær, Herøy, Nordland Sjøfartsdirektoratet meldte om oppdrettsbåt, 14 m, som grunnstøtte. Det var noe vanninntrenging, men ingen forurensning.

Acacia Rubra har hatt grunnberøring, Glomma, Sarpsborg Horten VTS meldte om tankeren Acacia Rubra, 107m, som hadde en grunnberøring i Glomma ved Sarpsborg. Ingen observasjoner av olje på sjø, eller vanninntrenging.  

42 fot sjark på grunn, Bjørnneset, Rebbenesøy, Tromsø Sjark på grunn. Mann ble tatt opp av redningshelikopter, og fartøyet forlatt i fjæra. Kommunen er informert om sjark og eier for videre oppfølging av hendelsen. Fartøy har ca. 200 l diesel ombord, det er ikke observert forurensing.

44 fot båt på grunn, Obrestad fyr, Stavanger Skøyte har grunnstøtt. Tre menn ble plukket opp av helikopter og båten forlatt. Brannvesenet lokaliserte fartøyet som stod på grunn. Værforhold var krevende, pålandsvind opp i stiv kuling med 2-3 m bølger. Antatt 150-200 l diesel ombord. Kommunen er kontaktet for videre oppfølging av hendelsen.

25 fot arbeidssbåt på grunn, Utåker, Akerfjorden Sjøfartsdirektoratet meldte om en arbeidsbåt som hadde grunnstøtte med fire personer ombord, i Kvinnherad kommune. Arbeidsbåten til oppdrettsanlegget har blitt berget og sikret.

Industri

Skretting AS, utslipp av fiskeolje ved kai, Kristvikveien 205, Averøy, Møre og Romsdal Brisskjema mottatt fra hendelse 27.9.21. Ca. 500 l fiskeolje er sluppet ut, fra prøvepunkt ved kai. Industrivern og brannvesen har satt ut lenser, samt sugebil var rekvirert. Politi varslet. Hendelen er lokalt håndtert.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av jetA, Kirkenes lufthavn Avinor meldte om et utslipp av JET A på Kirkenes lufthavn, på fuelanlegget. Estimert utslipp på 1500 -2000 liter. Pålegg gitt til ansvarlig forurenser hvor vi ber om informasjon og handlingsplan.

Til toppen