Hopp direkte til innhold

Ukesrapport uke 5/6

Tidsrom: -
Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 13

 
Type hendelse Antall hendelser Utslippsvolum (liter)
Grunnstøting 1 0,00
Fartøy i drift 2 0,00
Øvrige skipshendelser 4 210,00
Drivende gjenstand 1 0,00
Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde) 4 21,00
Andre landbaserte hendelser 1 80,00
Totalt fordelt på hendelsestyper * 13 311,00
Totalt 13 311,00

* Dersom totalt antall fordelt på hendelsestyper er større enn totalt antall hendelser/utslippsvolum skyldes dette at en eller flere hendelser er registrert med flere hendelsestyper.

Korte sammendrag av hendelsene

Grunnstøting

Grunnstøting - SIF W - Rørvik, Trøndelag SIF W har grunnstøtt ved Rørvik. Cargo fartøy, 140 m langt. Fartøy har los ombord. Ingen akutt forurensning. Fartøy gikk for egen maskin til kai i Rørvik for dykkerundersøkelse. Sak avsluttet.

Fartøy i drift

Lasteskipet Danila Bagrov - Driftet - NØ av Vardø, Barenshavet Nor VTS meldte fredag 3. februar om at fartøyet driftet i forbindelse med rengjøring av drivstofffilter. KV Jarl ble varslet, men det ble vurdert at de på dette tidspunktet ikke trengte å gå mot drifteren. Drifteren utbedret feilen og satte kursen østover. Sjøfartsdirektoratet ble varslet. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Kontainerskipet Anne F - Driftet - Vest av Egersund, Nordsjøen Nor VTS meldte lørdag 4. februar om at fartøyet driftet med maskinproblemer. Fartøyet driftet ut i havet uten at det utgjorde noe fare for installasjoner i Nordsjøen. Fartøyet utbedret feil og gikk som normalt mot planlagt destinasjon. Sjøfartsdirektoratet ble varslet. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Øvrige skipshendelser

Seilbåten Maria 2 har sunket utenfor småbåthavna, Sætre, Asker, Viken Oslo brann og redning meldte fredag 3. februar om hendelsen. Det var 200 liter diesel ombord og blueshine ble observert på sjøen. Røyken brannvesen aksjonerte ved hjelp av lenser. Eier av båten hadde ikke kapasitet til å heve båten, men eier av småbåthavnen hevet mandag 6. februar båten og planla å få den til Kambo, for mulig destruering. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Usikker fortøyning - Ankerhånderingsfartøyet Davlos Force - Langevåg, Sula, Møre og Romsdal Ansatt i Kystverket varslet tirsdag 7. februar om en avisartikkel om bekymring rundt et forlatt større utenlandsk fartøy og dårlig vær som var meldt. Det er vanskelig å få kontakt med eier av fartøyet. Vaktlaget kontaktet kommunen, som reiste ut og kontrollerte. De vurderte at den trengte mer sikring og fikk bistand fra lokalt brannvesen. De skulle også følge opp bekymringen for fartøyet videre. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Kollisjon med kai - Ingøy - Skjånes, Gamvik, Troms og Finnmark Terminalen meldte at skipet, Ingøy, hadde gjort mindre skade på kaien i Skjånes, Gamvik. Det var stor flo under anløpet. Det ble ikke merket noe unormalt ombord, og fartøy ble sjekket og det er ingen skader på båten. Båten fortsetter i rute. Sak avsluttet.

Utslipp av hydraulikkolje til sjø fra MV Island Crusader ved Stavanger i Rogaland Kapteinen på fartøyet varslet torsdag 9. februar om at en hydraulikkslange hadde løsnet og oljen rant ut på dekk. Det meste av oljen ble samlet opp, men noe gikk til sjø i forbindelse med at det regnet. Lokalt brannvesen og havnevesen ble varslet om hendelsen. Sjøfartsdirektoratet er varslet. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Drivende gjenstand

Kai med hus kollapset - Sunnvollsundet, Harstad, Troms og Finnmark KV Harstad ble vurdert som ressurs ved behov. Fare for drivgods i skipsled. NAVCO varsel sendt. Sak avsluttet

Observert mulig akutt forurensning på sjø (ukjent kilde)

Observasjon av oljeflak - Nord av Hennøyna, Bremanger, Vestland Kinn VTS meldte mandag 6. februar at det søndag 5. februar fra en hurtigbåt ble observert et oljeflak på ca 60x100 meter. Kinn VTS varslet 110. Det ble vurdert å ikke aksjonere. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Observasjon av olje på sjø - Dusavika, Stavanger, Rogaland Avinor (NOTAM) meldte mandag 6. februar om at et fly observerte blueshine på havet rundt fartøyet Normand Searcher. Vaktlaget varslet 110 Sør-vest. Nor VTS kontaktet fartøyet som mente det ikke var fra dem. Lokalt brannvesen vurderte det som ikke aksjonerbart og kunne ikke lokalisere kilden. Sjøfartsdirektoratet ble varslet. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Observasjon av blueshine på sjøen - Bakkavegen, Jevnaker, Viken Brannvesenet i Jevnaker varslet tirsdag 7. februar om at de har fått tre ulike meldinger om observasjon av olje i en vik. Brannvesenet har reist ut for å observere uten at de kan se noe på sjøen. Det ble gjort søk etter tidligere hendelser i området uten resultat. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Observasjon av diesel på sjø - Fyllinga båthavn, Horten, Vestfold og Telemark Vaktlaget meldte onsdag 8. februar til 110 Sør-øst om observasjon av olje på sjøen flere steder i båthavna, samt kanalen. Det var også sterk diesellukt i hele området. Brannvesenet reiste til stedet og observerte, men det ble vurdert at det ikke var hensikstmessig å aksjonere. Kilden for forurensningen er ikke kjent. Havnevesenet og fylkesmannen er varslet. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Andre landbaserte hendelser

Utslipp av hydraulikkolje til sjø - Brattøybassenget, Trondheim - Trøndelag Trøndelag brann- og redningstjeneste rapporterte mandag 6. februar om at Kewatec Aluboat 26. januar slapp ut 50-80 liter hydraulikkolje i forbindelse med test av en vinsj. Lokalt brannvesen aksjonerte med lenser. Hendelsen avsluttes i vaktlaget.

Til toppen