Hopp direkte til innhold

Kjerneboringen til Stad skipstunnel: Bra fjell, men mye vann

Mann holder stein
Anleggssjef for Stad skipstunnel, Per åge Havnegjerde, med en fersk kjerneprøve fra traseen til Stad skipstunnel. Prøvene gir nyttig informasjon om fjellkvalitet og grunnforhold for den kommende skipstunnelen.
Foto: Sveinung Nedregotten / Kystverket

Kystverket har siden i sommer tatt ut kjerneprøver av berget i traseen til Stad skipstunnel, fra Kjøde-siden. Kjerneboringen har tatt lenger tid enn planlagt, mye på grunn av stor vanninntrengning. Positivt er det at fjellkvaliteten viser seg å være god.

Oppdatert 1. februar:
Mykje av arbeidet med skipstunnelen handlar om å redusere risiko, usikkerheit og dermed kostnader. Kjerneboringa som har pågått frå Kjøde sidan sommaren 2023 er no avslutta. Ein har hatt boretekniske utfordringar og dårleg framdrift ei periode, og ein har bestemt seg for å stoppe. Boringa har gitt verdifull informasjon om kvaliteten på fjellet, og annan dokumentasjon som vil vere nyttige for entreprenøren som skal drive tunnelen.

Det er andre gang at Kystverket gjennomfører en kjerneboring for å undersøke fjellkvaliteten i traseen for Stad skipstunnel.

– Vi gjør dette for å ha betre kontroll på fjellkvalitet og grunnforhold, som er et sentralt risiko- og usikkerheitselement i prosjektet, sier anleggssjef i prosjekt Stad skipstunnel, Per Åge Havnegjerde.

Boringen utføres fra Kjøde-siden, der det er satt opp en borerigg og går inn i fjellet i overkant av fylkesveien.

– Målet vårt var å bore 1050 meter inn i fjellet for å få en fullstendig gjennomboring av skipstunnel-traseen. De resterende 650 meterne er tidligere kartlagt med boring fra Moldefjord-siden. Etter planen skulle vi ha nådd målet vårt på 1050 meter i disse dager, men på grunn av utfordringer underveis så har det blitt noen forsinkelser, sier anleggssjef Havnegjerde.

Mye vann!

De største utfordringene Kystverket har møtt på er mye vanninntrengning i borehullet, med relativt høgt vanntrykk.

– Når vi møter på vann i slike mengder som vi har her, så må vannet stoppes ved hjelp av injisering med sement. Sementen må så få tid til å herdes før det kan bores opp igjen. Ofte må prosessen gjentas for å få vannmengden ned på et akseptabelt nivå for videre drift. Det har også vært driftsmessige utfordringer på grunn av brekkasje av utrustning. Som et eksempel kan man nevne stangbrudd flere hundre meter inne. Det sier seg selv at dette skaper stopp i produksjonen, og dermed ytterligere forsinkelser, sier Havnegjerde.

Hvor langt inn har dere fått boret?

– Vi har kommet drøyt 500 meter inn i traseen. Litt overraskende er det at vi fortsatt sliter med stor vanninntrengning, på det meste opp mot 5-600 liter i minuttet, og med et trykk på over 20 bar, sier Havnegjerde.

Havnegjerde forteller at det var forventet at det var en del vann i starten av traseen fra Kjøde, men at den den faglige oppfatningen var at dette skulle avta innover i fjellet. At det fortsatt er så mye vann, 500 meter inn i fjellet, er en overraskelse og en viktig kunnskap å ta med seg videre inn i planleggingen av skipstunnelen.

Godt fjell

Hva med fjellkvaliteten?

– Vi har møtt på noen svakhetssoner og et par mindre soner med leire. Leirsonene er blitt analysert, og det er fastsatt at det ikke er snakk om svelleleire, som kunne gitt oss utfordringer. Berget er i store trekk å regne som godt berg, med normale sprekkdannelser, sier Havnegjerde.

Bergtypen i kjerneprøvene er i hovedsak gneis av ulike karakterer, med innslag av kvarts og andre bergarter. Typisk norsk fjell, med andre ord.

Steinprøvene oppbevares og analyseres

Kjerneprøvene har en minimumsdiameter på 45 millimeter. Når kjernene er tatt ut blir de behørig merket og lagt i kasser. Disse blir transportert til Kystverkets lager på Nørve i Ålesund. Der blir prøvene «logget». Det vil si at geologer går igjennom materialet i detalj, der bergtype, sprekkesett, svakheter og lignende blir loggført.

– Dette gjør vi for at vi som byggherre, og entreprenøren som skal drive tunnelen, skal få en idè om hvilke utfordringer vi kan møte på vår vei gjennom berget, både når det gjelder sprekkesett, vanninntrengning, svakhetssoner, bæreevne på berget med mer, sier Havnegjerde, som understreker:

– Selv om boringen og steinprøvene gir gode indikasjoner og gir verdifull informasjon, så blir dette bare et nålestikk i tunnelen som har et tverrsnitt på ca. 1700 m². Det er derfor ikke noen fasit på det vi kan møte på inne i fjellet, sier Havnegjerde.

Vurderer videre framdrift

Hva skjer videre? Er det håp om å nå målet om å bore seg 1050 meter inn i fjellet fra Kjøde?

– Vi er i en fase nå med svært dårlig framdrift, samtidig så er vi på vei inn i influenssonen for et fjellvann, Skumdalsvatnet. Dette ligger litt til side for tunelltraseen, men vi ønsker å få kontroll på om det har et underliggende sprekkesett som kan føre til drenering i tunnelen. For å komme forbi denne sonen så må vi bore oss ca. 650 meter inn, så det blir første delmål. Vi har bestemt oss for å fortsett å bore fram til midten av januar før vi tar en fot i bakken, for å se om det er verdt å fortsette mot målene vi har satt oss, sier Per Åge Havnegjerde i Kystverket.

Kontakt

Seniorrådgiver

Sveinung Nedregotten /

Fakta Stad skipstunnel

Kystverket har fått i oppdrag å bygge Stad skipstunnel, verdens første fullskala skipstunnel. Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025.

Målsettingen med prosjekt Stad skipstunnel er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, trolig det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. I tillegg skal prosjektet optimaliseres for å hente ut andre nyttegevinster.

Skipstunnelen skal bygges der Stad-halvøya er på det smaleste, mellom Moldefjorden og Kjødepollen, i Vanylvsfjorden. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang (2,2 km med entringsområder), 50 meter høy og med en bredde på 36 meter − som betyr at fartøy opp til størrelsen på Kystruten/Hurtigruten  vil kunne få en sikker seilas forbi Stadlandet.

Kystverket er en transportetat som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Visjonen vår er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Stad skipstunnel er en del av dette arbeidet. 

Bilde av anleggsmaskin
Boreriggen som ble satt opp i Kjøde sommeren 2023, for å ta ut kjerneprøver av berget i traseen til Stad skipstunnel. Fjellet har god kvalitet, men der er mye vann.
Foto: Sveinung Nedregotten / Kystverket

Les mer om Stad skipstunnel

Til toppen