Hopp direkte til innhold

For privatpersoner og bedrifter: Tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14

Du må ha tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14 før du kan etablere tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i sjøen.

Kontakt

Avdelingsleder

Ruben Vian Alseth /
Til toppen